Paljud õppusel osalenud reservväelased imestasid, kui täna hommikul laekusid kontodele toetusrahad vana, tavapäraselt kehtiva arvestuse alusel – sõdurile 37 eurot päevas, allohvitserile 40 eurot päevas ja ohvitserile 50 eurot päevas.

Lubatud oli aga selle õppusega esmakordselt maksta kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal kehtivat tariifi, mis teeb päevateenistuseks vastavalt 75, 80 ja 100 eurot päevas.

Kaitseväest selgitati reservväelastele, et tasu makstakse välja kahes osas – esmalt toetuse osa ja seejärel nn preemia osa. Täna laekus seega õppusel osalenutele toetuse osa. Preemia osa ülekanded tehakse 13. ja 14. detsembril.

Tavapärasemast kaks korda suuremat tasu maksti sel kogunemisel reservväelaste motiveerimiseks, kuna tegu oli ajaliselt ja ülesannetelt mahukaima lisaõppekogunemisega ning selle sisse jäi ka mitu tööpäeva. Kaitseväe väitel polnud tegelikult tegu reaalselt kõrgendatud ohuga.

Lisaõppekogunemise "Okas 21" eesmärgiks oli lahinguvalmiduse kontrollimine, mille käigus kontrolliti riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri kuuluvate reservväelaste kogunemiseni. Lisaks harjutati koostööd politsei- ja piirivalveametiga, keda toetati ajutise piiritara rajamisel. Vahetu julgeolekuoht Eestile puudub, lisaõppekogunemine oli harjutava iseloomuga ja eelnevalt planeeritud.

Õppusele "Okas 21" kutsuti 17. novembril "viivitamatult" 1684 reservväelast. Kaitseväe juhataja ettepanekul kutsuti sinna 17. ja 27. pioneeripataljoni ja 191. ning 291. luurekompanii koosseisu arvatud reservväelased. "Okas 2021" lõppes 25. novembril.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid