Tallinna ringkonnakohus tühistas halduskohtu poolt määratud esialgse õiguskaitse, millega oli keelatud kolmes koolis klasside distantsõppele suunamine kuni 23. detsembrini ilma terviseameti eelneva nõusolekuta, kirjutab ERR.

Seda põhjusel, et terviseameti eelnev nõusolek polnud tarvilik ning lisaks pole epidemioloogiline olukord säärast stsenaariumit enne käesoleva aasta lõppu tõotamas.

Ringkonnakohtu hinnangul oleks terviseameti hinnanguga arvestamine käskkirjade põhjendusi arvestades olnud küll mõistlik, kuid sellist kohustust koolidele kehtivast õigusest ei tulene.

Ühe kooli kodukord (kaebusega on seotud kolm kooli) näeb ette terviseametilt arvamuse küsimise distantsõppele suunamise otsuse tegemisel, kuid ringkonnakohtu hinnangul ei tulene kodukorrast üheselt sellist kohustust. Nimelt näeb see ette, et kooli juhtkonnal on õigus suunata kool osalisele või täielikule juhendatud distantsõppele ja otsuse tegemisel arvestatakse konkreetset olukorda ja vastava valdkonna spetsialistide (vabariigi valitsus, terviseamet, haridusamet, päästeamet vm) arvamust ning otsus kooskõlastatakse vajadusel kooli pidajaga. Kahe teise kooli kodukordades sarnast punkti aga pole. Seetõttu oli ringkonnakohtu hinnangul põhjendamatu, et koolide osalise distantsõppele suunamise otsustamisele oleks tulnud igal juhul kaasata terviseamet.

Ringkonnakohtu määrus puudutas vaid esialgse õiguskaitse üle otsustamist. Asja sisuline menetlus – koolide distantsõppele suunamise käskkirjade õiguspärasuse tuvastamise osas – jätkub halduskohtus.

Loe lähemalt ERR-ist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid