Telia Eesti jaoks on 2021. aasta möödunud koostööd tugevdades, eneseteadlikkust tõstes ja erinevaid töövorme kombineerides. Küsisime, kuidas IT ja telekommunikatsiooni sektori Top Tööandja tiitli võitnud Telia jätkuva koroonakriisi ajal katsumustega hakkama on saanud. Küsimustele vastab Telia personaliüksuse direktor Ingrid Viinapuu.

Kuidas on viimane aasta läinud? Millised on olnud suurimad väljakutsed ja õnnestumised?

Viimase aasta suurimaks väljakutseks on olnud jätkuvalt pandeemiaolukorraga kohanemine ja selle tingimustes inimestele õnnestumiseks parima võimaliku keskkonna loomine. Kindlasti loen õnnestumiseks selle, et oleme suutnud vältida nakatumiskollete tekkimist oma organisatsioonis, mis näitab ühest küljest küll head töökorraldust, aga teisalt just meie inimeste hoolivat ja vastutustundlikku käitumist.

Oleme läbi aasta otsinud tasakaalu kaugtöö ja koos kontoris töötamise vahel ning püüdnud leida viise, kuidas teha asju koos, üksteist toetades ja inspireerides, samal ajal ka nakatumisega seotud riske maandades. Usun, et paindlikkust, mida me oma inimestele töötamiseks pakume, hinnatakse väga. Samuti õnnestus meil suvel turvaliselt kokku saada Telia suvepäevade raames ja sügisel läbi viia juhtide action camp – nendest sündmustest saadud energia on päris pikalt organisatsiooni ühtekuuluvustunnet, koostööd ja entusiasmi toitnud!

Mis on teie jaoks Top Tööandja edu võti? Kuidas saada kandidaatide seas parimaks tööandjaks?

Parimad tööandjad on minu arvates need, kes oskavad luua oma tegevusele ja inimeste tööle laiemat tähendust, käivad ühte sammu kaasaegsete juhtimis- ja töötamispraktikatega ning väärtustavad oma töötajaid – makstes head töötasu, toetades inimeste arengut ja võimaldades töö sisust lähtuvalt maksimaalset paindlikkust ja otsustamisvabadust. Parimateks sõnumikandjateks tööandja headuse osas on minu hinnangul organisatsiooni töötajad. Sellest lähtuvalt on kandidaatide jaoks parimaks tööandjaks saamise võti oma töötajate väga hea hoidmine ja nende motiveerimine sobivate inimeste soovitamiseks oma tööandjale – meie maksame oma töötajatele näiteks soovitustasu.

Kuidas loote häid suhteid pandeemia- ja kaugtööperioodil?

Minu kogemusel tekivad head suhted läbi ühiste õnnestumiste, milles on võtmeroll kindlasti tugeval juhtimiskultuuril, avatud suhtlemisel ja headel tehnilistel vahenditel. Telias oleme juhtimise arendamisega süvitsi tegelenud pea 15 aastat ja see lõi hea aluse ka sujuvaks kaugtööle üleminekuks organisatsioonis.

Teiseks Telia kultuuri läbivaks teemaks on viimastel aastatel olnud eneseteadlikkuse ja -juhtimise arendamine, mis omakorda toetas hästi inimeste vahelist avatud suhtlemist, kaugtööle jäädes isiklikku vastutuse võtmist ja seeläbi usalduslike suhete toimimist ka siis, kui igapäevaselt enam ühes ruumis külg külje kõrval tööd ei tehtud.

Kolmandaks oluliseks aspektiks on koostööd toetavad head tehnilised vahendid, mida kasutame lisaks igapäevatöö tegemisele ka töötajate töövälistel teemadel kokku toomisel. Oleme alates eelmisest kevadest oma inimesteni igakuiselt toonud virtuaalset „vaimset tuulutust“ nii erinevate meelelahutuslike ettevõtmiste, meelt ja keha harivate inspiratsiooniloengute kui ka ühiste väljakutsete näol.

Samuti oleme erinevaid formaate kasutades spetsiaalselt tähelepanu pööranud juhtide toetamisele uue olukorraga kohanemisel ja hajustiimide juhtimise arendamisel. Viimane aasta on olnud pingeline nii mitmeski mõttes ja seetõttu pean väga oluliseks ka professionaalse psühholoogilise toe võimaldamist kõigile Telia töötajatele ka välise coach’i või psühholoogi näol.

Miks on teie juures hea töötada?

Usun, et üldiselt on inimesele mõned asjad elus väga olulised ja kui need on paigas, siis tunneb inimene, et teda väärtustatakse ja tal on hea töötada. Nendest põhimõtetest Telia töökorralduses lähtumegi. Esiteks, et sihid ja ootused oleksid selged, et mu töö oleks mõtestatud ja et sellel oleks laiem tähendus. Teiseks, et ma saaksin areneda nii professionaali kui ka inimesena toetavas keskkonnas ja et ma kogeksin õnnestumisi. Kolmandaks, et mul oleks piisavalt vabadust ja paindlikkust ise oma töökorralduse üle otsustada. Nii on ka meie inimestel lisaks kodukontoris töötamisele võimalik töötada kuu aega aastas väljaspool Eestit.

Lisaks oma professionaalsete oskuste proovile panemisele ja arendamisele, on meie inimestel võimalus ennast teostada ka vabatahtlikuna erinevates just neid enim kõnetavates teemades, mis toetavad Telia soovi panustada sellesse, et Eesti oleks parem koht elamiseks ja töötamiseks. Nii on näiteks iga Telia töötaja oodatud erinevate initsiatiivide kaudu hoolima keskkonnast ja tegutsema keskkonnasõbralikult, looma kaasavat õhkkonda ning panustama digitaalse lõhe ja küberkiusamise vähendamisse. Samuti on Telias võimalik ennast koos kolleegidega proovile panna kõikvõimalikel spordialadel – lauamängudest ja malest kuni triatloni ja hokini – ning uskumatult ägedate ühisürituste loomisel.

Tahaksid töötada Telias? Tutvu 2021. aasta IT ja telekommunikatsiooni sektori Top Tööandja Telia Eeati AS-i tööpakkumistega SIIN ja kandideeri sobivale!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid