Ringkonnaprokurör Diana Helila sõnul tegi uurimismeeskond terve nädalavahetuse aktiivselt tööd ja kogus tõendeid selgitamaks välja raske kuriteoni viinud asjaolusid. "Tänaseks teame, et üks kuriteos kahtlustatavatest, 25-aastane naine on ohvri tütar ja teine kahtlustatav, 42-aastane mees, on 25-aastase naise meessõber," ütles Helila.

Prokuröri sõnul osutavad seni kogutud andmed sellele, et surmavad löögid tehti kurikaga. "Asjaosalisi kõiki ühendab väga keeruline sotsiaalne taust. Mis täpselt viis sedavõrd raske teoni ning milline oli toimepanijate motiiv, seda selgitab edasine uurimine," ütles ta.

Ka mehe taust pole puhas, tema kohta on käimas narko- ja vägivallakuritegude uurimised. Prokuratuur taotles kohtult mõlema kahtlustatava vahistamist, sest nende tausta vaadates on selge oht, et vabaduses viibides võivad nad jätkata uute kuritegude toimepanemist. Kohus nõustus prokuratuuriga ja nii mees kui naine võeti esialgu kaheks kuuks vahi alla.