Ühistransport sõidab suure ettevaatlikkusega vastavalt liiklusoludele ning võib tavapärasest sõiduplaanist hilineda.

AS Tallinna Linnatransport palub kõigil liikluses osalejatel olla tähelepanelik, varuda pealinnas liikumisel aega ning kannatust. Lumised ja libedad teeolud võivad pikendada tavapärast sõiduaega vähemalt poole võrra.

Esmaspäeva hommikuks võib prognoosida samuti tavapärasest keerulisemaid liiklusolusid, mistõttu võivad ühissõidukid jääda graafikus hiljaks.

TLT palub reisijate mõistvat suhtumist.

Operatiivne info ühistranspordiliikluse muudatuse kohta pannakse üles Tallinna sõiduplaanide lehele.

Keeruliste ilmastikuoludega soovitatakse linlastel kasutada esmaspäeval võimalusel ühistransporti

Kestva lumesaju tõttu on Tallinna liiklusolud jätkuvalt keerulised, mistõttu tasub linlastel homme varuda aega liiklemiseks ja võimalusel kasutada ühistransporti.


Abilinnapea Vladimir Svet nentis, et erakordselt tugeva lumesaju tõttu on Tallinnas kahe ööpäevaga sadanud sama palju lund kui möödunud talvel detsembri ning jaanuari jooksul kokku ning prognoosi järgi on lumelisa oodata veel ööselgi ja homme hommikul, mistõttu tuleb arvestada ka keerulisemate liiklusoludega. „Seepärast soovitame kõigil esmaspäeval liiklemiseks aega varuda ja kel vähegi võimalik, kasutada ühistransporti. Keerulised liiklusolud võivad küll mõjutada ka ühistranspordi graafikuid, kuid kindlasti on see mugavam ja turvalisem viis sihtpunkti jõudmiseks. Ka politsei andmetel tõi tihe lumesadu ja libedus nädalavahetusel kaasa erakordselt palju kergemaid liiklusõnnetusi, seega tuleb kõigil liiklejatel olla ettevaatlik, tähelepanelik ja arvestada kaasliiklejatega,“ rääkis Svet. „Võttes arvesse, et sihtpunkti jõudmiseks võib sellistes oludes kuluda rohkem aega, siis arvestavad ka linna haridusasutused sellega, et lapsed võivad kooli hilineda.“


Täna töötas Tallinna tänavatel ligi 150 lumekoristusmasinat, muuhulgas sahk-puisturid, traktorid, lumelaadurid ja lume väljaveotehnika. Lume väljaveoga on juba linnas alustatud ning linnaosades hakkab suurem väljavedu alates homsest. „Seetõttu palume ka autojuhtidel olla tähelepanelikud, kui nende kodutänavale või -hoovi tekib ajutine parkimiskeelu märk ja suhtuda sellesse mõistvalt, sest nii saame tänavatelt lume välja viia ning need uuesti kergesti läbitavaks muuta, tagades ka mugavad parkimistingimused,“ sõnas Svet.


Ühtlasi tuleb kinnistuomanikel olla valmis kõnniteede hommikuseks puhastamiseks. Kinnistu ja sõidutee vahel asuva kõnnitee lumest ja jääst puhastamine ning libedusetõrje on kinnistu või ehitise omaniku korraldada. Tallinna heakorraeeskirja kohaselt on kinnistuomanikel soovi korral võimalus linnalt tellida omanikule seadusega pandud korrashoiukohustuse täitmine ehk lume- ja libedusetõrje omanike puhastusalal. Vastava lepingu saab sõlmida keskkonna- ja kommunaalametiga, kui puhastatav kõnnitee asub ühistranspordiliiklusega magistraaltänava ääres.

Tallinna kommunikatsiooniosakond