Teatavasti on Tallinna halduskohus andnud esialgse õiguskaitse paarikümnele inimesele, kellel on tuvastatud koroonaviiruse läbipõdemist tõendavad antikehad, vabastades need isikud koroonapassi esitamise kohustusest. Vabariigi valitsus on pidanud selliseid kohtumäärusi ebaõigeks ja kõik need vaidlustanud ning saavutas eile erandite tühistamise.

Vabariigi valitsust kohtus esindanud Ellex Raidla advokaadibüroo vandeadvokaat ja teda abistanud jurist Regina Getter Maajärv selgitasid, et ringkonnakohtul oli kolm peamist argumenti.

Esiteks selgitab kohus üldlevinud soovitustele tuginedes, et ka läbipõdenud isikutel on soovitatav ennast vaktsineerida, mis annab nii täiendava kaitse tervisele kui ka koroonapassi. Teiseks soovitab kohus lähtuda teiste riikide näidete ja teadusuudiste asemel Eesti teadusnõukoja ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt avaldatud seisukohtadest, mis kinnitavad, et vaktsineerimine on parem viis viiruse kontrolli alla saamiseks kui läbipõdemine.

Kolmandaks hindas kohus koroonakaebuste eduväljavaateid pigem nõrgaks, mistõttu tuleb lähtuda ettevaatuspõhimõttest ja olulisemaks pidada avalikkuse huve uudse ohtliku nakkushaiguse tõrjumisel. „Kuigi ringkonnakohtu lahendid puudutavad otseselt ainult paari kaebajat, võib siiski julgelt ennustada, et ka teised sarnased halduskohtu määrused tühistatakse peatselt ning terviseameti väljastatud ajutised tõendid kaotavad lähiajal kehtivuse,“ selgitas Ellex Raidla vandeadvokaat Nõmper.

Tallinna ringkonnakohtu määrus on lõplik ja seda ei saa rohkem vaidlustada. Üldse on valitsuse üldkorraldusi, millega on kehtestatud koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangud, vaidlustatud ligi poolsada korda ning kaebajaid on kokku neljasaja ringis. Vabariigi valitsus on kõikidele kaebustele vastu vaielnud. Esimesi sisulisi lahendeid piirangute õiguspärasuse kohta on oodata uue aasta alguses.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid