Pinnaltpäästevarustuses päästjad pidid õnnetuspaigani paarsada meetrit minema jalgsi ja osaliselt läbi võsa. Teadvuse kaotanud kalamees saadi kaldast umbes paarikümne meetri kauguselt jääaugust kätte ning toodi kaldale kell 11.34. Päästjad alustasid elustamisega, mis anti üle kiirabi töötajatele. Kiirabi jätkas elustamist ja viis mehe haiglasse, kuid haiglas 79aastase mehe elu päästa kahjuks ei õnnestunud.

Päästetöö juht Marek Kutsari sõnul oli kanali jää paksus maksimaalselt 5 sentimeetrit. „Praegustes oludes pole jää veel turvalist paksust saavutanud ning sellele mineja elu satub kindlasse ohtu. Seepärast kehtib ka siseveekogude jääle mineku keeld,“ ütles Kutsar. „Turvaliseks loetakse jääd paksusega alates 10 sentimeetrist.“

Päästeamet juhib tähelepanu, et kehtestatud on siseveekogude jääle minemise keeld. Keelust üleastujad panevad ohtu enda ja kaaslaste elu ning neid saab väärteo korras karistada ja sundida jäält lahkuma.

Jaga
Kommentaarid