„Täpsed põhjused teeb kindlaks komisjon,” lisatakse teates, vahendab Interfax.

Teates öeldakse, et kadunud 35 kaevurit on tunnistatud hukkunuks ning märgitakse, et haiglates on 38 kaevurit ja 11 kaevanduspäästjat (üks kolju- ja ajutrauma ning kümme mürgitust).

„Hukkunute üldine arv on 52 inimest (46 kaevurit ja kuus päästjat),” öeldakse teates.

Kaevandusse saabus kolm sõjaväestatud kaevanduspäästeüksust.

„Nad isoleerivad mäetööde lõigu 257 000 kuupmeetri ulatuses, mis täitus loomulikul teel metaaniga. Umbes kolme ööpäevaga tõuseb gaasi tase 20 protsendini ja plahvatuse oht väheneb. Pärast seda teeb staap otsuse edasiste otsingutööde kohta kaevanduses,” teatasid regiooni võimud.

Samal ajal tegeldakse tulekahju tagajärgede likvideerimisega ning puuritakse auk võimalike põlemiskollete kustutamiseks kaevanduses.

Venemaa uurimiskomitee on algatanud kriminaalmenetluse tööstusohutusnõuete rikkumise kohta ohtlikul tootmisobjektil, mis viis inimese surmani ettevaatamatuse tõttu.

Listvjažnaja kaevanduse direktor, tema esimene asetäitja ja lõigu ülem on vahistatud.