Linnavalitsuse otsust kommenteerides ütles Tallinna haridusameti juht Andres Pajula, et otsuse taga on teisipäevane kohtumine koolijuhtidega, kus saadi ülevaade koroonaolukorrast ning selle põhjal otsustati soovitada koolides kontaktõpe taastada. "Kohtume koolijuhtidega regulaarselt ning kui olukord peaks hullemaks minema, siis vaatame taas oma otsuse üle," ütles Pajula.

Linnapea Mihhail Kõlvarti hinnangul oli koolide osaline distantsõppele saatmine õigustatud. „Praegust olukorda arvestades on nakatumisnäitajad koolides läinud paremaks ja langenud on ka koolikollete arv, mis näitab, et senised ennetusmeetmed on end õigustanud. Nii jõudsime ka ühise arutelu ja koolijuhtide tagasiside põhjal järeldusele, et järgmisest nädalast saavad üldhariduskoolid jätkata kontaktõppega, kuid koolipõhiselt otsustatakse, kuidas nakatumise puhul hajutatus ja kooliõpe korraldada," rääkis Kõlvart.

Tallinna munitsipaalkoolid läksid linnavalitsuse soovitusel osalisele distantsõppele peale koolivaheaja lõppu ehk kolm nädalat tagasi. Esimesed kaks nädalat olid distantsõppel 4. kuni 8. klassi õpilased, eelmisest nädalast said koolid ise otsustada, millised klassid distantsõppel on.