“Eile oli mul elu esimene vallavanema ja abivallavanemate valimise istung Saue vallas. Leidsin ennast mõttelt, kas see päriselt toimub Eestis?” ütles vallavolikogu opositsioonipoliitik Heino Märks (EKRE).

Nimelt panid valla juhid paika, et nende palka tuleks oluliselt tõsta ning kiitsid ise ka selle otsuse heaks. “Kokku teeb see nelja aasta jooksul palgakasvuks ca 50%. Ma väga loodan, et ka valla teisi töötajaid haridus-, kultuuri jne valdkondades ootab ees samuti 26% palgatõus koos indekseerimisega. On ju head tulemused ka nende panusega saavutatud,” ütles Märks.

Pikalt Saue vallavanemana töötanud ja taaskord valda juhtima valitud Andres Laisk ütles Delfile, et teistel töötajatel taolist palgatõusu indekseerimisega aga ei tule. “Teistel tõsteti igal aastal palka viie protsendi võrra eelmise nelja aasta jooksul,” ütles Laisk. Enda palgatõusu näeb Laisk vajalikuna, kuna temal taolist viieprotsendist palgatõusu nelja aasta jooksul ei olnud. “Nüüd on see selline tagantjärgi kompenseerimine. Pean täpsustama, et minu palgatõus on küll täpselt 20%, pluss igaaastane indekseerimine,” ütles Laisk.

Kõrge palganumbri tagamaadest rääkides ütles Laisk, et ta esitas taas vallavanemaks kandideerides omad mõtted, milline palk olla võiks ja mis motiveeriks teda vallavanemana tööd tegema. “Abivallavanemate palga osas pidin lähtuma ka sellest, mis olid nende arvamused, mis tingimustel nad on nõus tööd jätkama. Mõned nendest on võtmeisikud, kelle jätkamine oli mulle oluline.”

Küsimusele, mis arvab vallavanem Laisk sellest, et tema palk peaministri palgaga tempot hoidma hakkab, ütles Laisk, et ta ei tea, palju peaminister palka täpselt saab. “Mulle teadaolevalt on muidugi peaministril palgale lisaks ka erinevad hüvitised. Aga ma tõepoolest ei võrdle ennast peaministriga, aga ma kindlasti arvan, et peaminister teeb tõsist tööd ja peab selle eest väärikalt palka saama,” ütles Laisk. “Ma isiklikult arvan, et see on õiglane tasu minu töö eest,” võttis Laisk olukorra kokku.

Vallajuhtide otsust toetas ka vallavolikogu aseesimees Lavly Perling. “Mina toetasin seda otsust, kust nähtub, et töö eest tuleb maksta palka, mis on selle töö eest vääriline. Silmas pidades töökohustusi ja arvestades, et tegemist on Mandri-Eesti suurima vallaga, kus valla eelarve on 40 miljonit, mille eest vallajuhid vastutavad.”

Perling toob välja, et tagamaks valla hea juhtimine ja hoida juhid motiveeritud, tuli selline palgakokkuleppe vormistada. “Kvaliteetsed on juhid siis, kui me julgeme neile maksta turupõhist palka.” Perling ütleb, et palga määramisel arvestati turusituatsiooni ehk teiste valdade ja riigisektori palku ning tööturu survet.

Mis puutub aga teiste vallaametnike palkadesse, siis Perling ütles, et opositsioon tõepoolest selle kohta küsis. “Minu meelest oli sellele väga selge vastus, et igale inimesele makstakse palka töö eest ja see, kuidas keegi oma tööd teeb ja kuidas seda hinnatakse, on eelarve küsimus, et kuidas palgatõus individuaalselt inimesteni jõuab või siis ei jõua.”

Heino Marks näeb olukorda aga teisiti: “Nüüd, kus on järgmiste kohalike valimisteni kõige pikem aeg, siis on vaja kohe kõik ilusti ära vormistada - ütleb ju vanarahva tarkus, et häbi kaob, aga raha jääb…”