"Kool on loonud usaldava keskkonna nakkusjuhtumite avastamiseks testidega, lubades ja paludes testida kõiki turvaliselt oma kodudes. Riik on kulutanud selleks palju raha. Mõned meie õpilased on aga seda usaldust kuritarvitanud eriti küünilisel ja kasuahnel moel, müües oma testid turuhinnast odavama hinnaga linnakodanikele," kirjutas Agur pöördumises koolipere poole. "Tegemist on räige usalduse kuritarvitamisega ja sooviga teenida raha koolipere turvalisuse ja usaldusliku õhkkonna kahandamise arvelt. Selline tegevus ei ole aus teiste suhtes ega aktsepteeritav ega käi kokku meie kooli väärtustega. Palun neil, kes on teste müünud, tulla vabatahtlikult minuga vestlusele," teatab koolijuht. "Ebaeetiliselt käitunud õpilaste nimed selguvad nagunii ning aus ülestunnistus ja vestlus võib aidata olukorda ja meelt parandada. Sõltuvalt teo tegijate aususest ja vestluste tulemusest tuleb ka otsustada, kuidas hakkab toimuma edaspidine testimine kogu kooliperele."

Haridus- ja teadusministeeriumi kriisijuhi Rain Sanniku sõnul on loodetavasti tegemist üksikjuhtumitega. "Ühe kriisikomisjoni koosolekul tuli sellest juttu, et ühes regioonis on selline probleem esinenud. Kuna oli teada, et küsimusega tegeletakse, siis võtsime selle teadmiseks kui võimaliku ohu ja riskiga, mis on ilmnenud kiirtestide teemaga seonduvalt täiendavalt juurde," ütles Sannik ERR-ile.

Rakvere abilinnapea Laila Taluniku sõnul on aga ka seal piirkonnas nii linnavalitsusse kui ka koolidesse info sarnaste juhtumite kohta jõudnud. Ministeeriumit pole teavitatud tõendite puudumise tõttu.

"Me seda teemat arutasime ka haridusjuhtidega, aga praegusel juhul meie teada ei ole see nii massiline, et meil oleks põhjust selle põhjal ümber otsustada," lausus Talunik.

Samas on koole, kes on juba ennetavalt vältinud riske, mis võivad kaasneda testide kodus tegemisega. Näiteks Tartus Kivilinna koolis peavad õpilased tooma triipkoodiga pakendis oleva kiirtesti kooli, näitama seda aineõpetajale ja seejärel ära viskama.

"Ma tean, et meil on peresid, kus paljud vanemad lähevad juba hommikul enne tööle, kui lapsed kooli lähevad ja ei ole võib-olla sellist meelde tuletajat. Kui on teada, kus on kool, kus on alati toetavad pered, kõike on järgitud, siis võib-olla ei olegi vaja, aga ma tean just, et meil on olukord teine," ütles Tartu Kivilinna kooli direktor Karin Lukk.

Esialgu ei plaani haridus- ja teadusministeerium testide jagamise korras muudatusi läbi viia. Kui vihjeid koolidelt laekub rohkem, kaalutakse testide kontrollitumat jagamist.