Möödunud detsembris kiitis EL heaks regulatsiooni, mille alusel võib EL-i ühisest eelarvest riikidele väljamakseid mitte teha, kui riigid ei pea kinni õigusriigi põhimõtetest. Reutersi teatel pole Euroopa Komisjon asunud kärmelt seadusandlust rakendama, kuigi Euroopa Parlament on selleks survet avaldanud.

Reedel astus Euroopa Komisjon selles protsessis esimesed sammud, saates Poola ja Ungari valitsustele kirjad, milles paluti õigusriigiga seotud nüansse täpsustada. Kahel liikmesriigil on vastamiseks aega kaks kuud.

Rahast ilma jäämine tähendaks Poolale ja Ungarile kümnete miljardite eurode suurust kadu. Sellist sammu ei saaks aga Komisjon ühepoolselt teha, vaja oleks ka Euroopa Liidu kohtu vastavat otsust.

Euroopa Komisjon väljendab Poolale saadetud kirjas muret sealse põhiseaduskohtu otsuse üle, milles leiti, et osa EL-i aluslepingute artikleid pole ühilduvad Poola põhiseadusega. Samuti valmistab Brüsselile muret Poola prokuröride võimalik erapoolik tegutsemine.

Ungarile väljendab Euroopa Komisjon muret kohtunike sõltumatuse ning EL-i rahade kasutamise üle riigis.

Teise juriidilise vaidlusena on Euroopa Komisjon juba peatanud mitme miljardi suuruste toetuste maksmise Poolale ja Ungarile Euroopa taasterahastu raames, sest õhus on kahtlused õigusriigi põhimõtete järgimise ja korruptsiooni üle.