Dokument annab piirivalvuritele õiguse isikute, esemete ja transpordivahendite visuaalseks kontrolliks, kinnipeetute isiklikuks kontrolliks ning tõenditena kasutatavate või inimeste elule ja tervisele ohtlike esemete kontrollimiseks ja vajaduse korral konfiskeerimiseks, vahendab Interfax.

Piirivalvuritel lubatakse riigipiiri kaitseks kasutada visuaalse ja tehnilise jälgimise ja fikseerimise vahendeid, piirikontrolli tehnilisi vahendeid, valgustehnilisi ja signalisatsioonivahendeid, insenertehnilisi lõhkekehi, ehitisi ja tõkkeid. Piirivalvuritel lubatakse katkestada õigusvastane tegevus, kui näiteks blokeeritakse piiripunkte, sõjaväelinnakuid või piirivalve allüksusi ja juhtorganeid.

Seadus lubab kasutada käeraudu, kiivreid, sidumisvõrke, kummi- ja plastnuie, pisaraid tekitavate või ärritavate ainetega lõhkevahendeid ning transpordivahendite sunniviisil peatamise vahendeid.

Ruumide avamiseks või tõkete kõrvaldamiseks isikute kinnipidamiseks, kes ei täida seaduslikke korraldusi, ning pantvangide vabastamiseks võivad piirivalvurid kasutada granaate ja lõhkekehi.

Seaduseelnõu lubab kasutada ka tulirelvi rünnaku tagasilöömiseks piirivalvuri vastu, kui ohus on tema elu või tervis, inimeste kaitsmiseks rünnaku eest ning pantvangi vabastamiseks. Relva võib kasutada ka kaitstavate objektide vastase rünnaku tõrjumiseks ning raske kuriteo toime pannud isiku põgenemiskatse korral.

Piirivalvurid võivad relva kasutada veel transpordivahendi peatamiseks seda kahjustades, kui selle juht kujutab oma tegevusega ohtu inimese elule või tervisele, piiritsoonis ning piirivalvelaevade ja -kaatrite kohal lendava drooni allatulistamiseks, relvade, lahingu- ja muu tehnika hõivamise takistamiseks ning õhusõiduki kaaperdamise ärahoidmiseks.