Reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstakse toetust sõdurile 37 eurot päevas, allohvitserile 40 eurot päevas ja ohvitserile 50 eurot päevas.

Kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal makstakse aga suuremat toetust sõdurile 75, allohvitserile 80 ja ohvitserile 100 eurot päevas. Ka nüüd makstakse õppusel osalejatele suuremaid toetusi.

Toetuse suurused tulenevad ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatuse ja maksmise korra määrusest.

Kaitseministeeriumi pressiteenistusest öeldi Delfile, et asi pole siiski kõrgendatud kaitsevalmiduse olukorras.

"Tegu on seni ajaliselt ja ülesannetelt mahukaima lisaõppekogunemisega ning ajaperioodi sisse jääb ka mitu tööpäeva. Meie jaoks on oluline, et reservväelased oleksid sellele vaatamata motiveeritud," selgitas olukorda Roland Murof ministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonnast.

"Lisaõppekogunemise Okas 2021 eesmärk on eelkõige lahinguvalmiduse kontrollimine, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemiseni.  Koostöö politsei- ja piirivalveametiga ja ajutise piiritara ehitamine on üks ülesannetest," täpsustas Murof.

PPA peadirektor Elmar Vaher rõhutas hommikul saadetud pressiteates, et ohupilt Eesti piiridel pole muutunud ja vahetut ohtu rändesurve suurenemiseks hetkel ei ole. „Poolas, Leedus ja Lätis toimuv nõuab piiritaristu tugevdamist ka Eestis, mistõttu tegi PPA valitsusele ettepaneku kiirendada piiri väljaehitamist. Valitsuse otsusega saame lisaõppekogunemise Okas ajal osaliselt tugevdada piiri ajutise tõkkega, mis rajatakse kokku kuni kümnesse piirilõiku,“ rääkis ta.

Vaheri sõnul on lõiketraadi paigaldamine piiriturvalisuse tagamisel ajutine lahendus. „Lähme kiirendatud korras edasi riigipiiri väljaehitamisega, sest see on kõige olulisem jõupingutus massilise sisserände ennetamisel. Julgeolekuekspertide hinnangul jääb rändesurve hübriidsõja meetodina kasutusse aastateks ning selle heidutamiseks ja tõkestamiseks on vajalik mitte ainult füüsiline tõke, vaid kogu taristu koos seireseadmetega,“ ütles ta.

Ajutine tõke rajatakse kohtadesse, kus ebaseadusliku piiriületuse toimumise tõenäosus on kõrgem.

Valitsus otsustas kutsuda 1684 reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 2021. Kaitseväe juhataja ettepanekul kutsutakse lisaõppekogunemisele 17. ja 27. pioneeripataljoni ja 191. ning 291. luurekompanii koosseisu arvatud reservväelased.