„Viimased seitse aastat õiguskantsleri ametit väärikalt kandnud Ülle Madise on tugeva akadeemilise tausta ja pikaaegse riigihalduse kogemusega jurist,“ kirjutas riigipea parlamendile saadetud ettepanekus.

Madise varasem töökogemus on õigusloome alal justiitsministeeriumis ja riigikogu põhiseaduskomisjonis, samuti on ta töötanud Riigikontrolli peakontrolörina ning Tartu ülikooli riigiõiguse professori ja vabariigi presidendi õigusnõunikuna.

„Ta on tegelenud põhiseaduslikkuse järelevalve ja põhiõiguste kaitse probleemidega ning on järjekindlalt juhtinud tähelepanu vajadusele hinnata õiguste piiramise proportsionaalsust. Ta on seisnud selle eest, et riigivõimu tarvitamine oleks ka kriisi ajal kooskõlas põhiseadusega,“ selgitas president Karis oma ettepanekut.

Riigipea sõnul on Madise näidanud end autoriteetse ja tunnustatud juristina, Eesti avaliku õiguse mõtestaja ja reformijana, ta on osalenud kõikide Eesti vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaannete koostamisel, viimaste väljaannete puhul peatoimetajana. Madise on olnud rahvusvahelise ombudsmani instituudi (IOI) Euroopa regiooni ja IOI maailma tasandi juhatuse liige.

Riigikogu nimetas Ülle Madise õiguskantsleriks 20. jaanuaril 2015 ja ta astus ametisse vande andmisega riigikogu ees sama aasta märtsis.

„Arvan, et õiguskantsleri kui olulise põhiseadusliku institutsiooni ametikoha täitmise küsimus ei pea jääma n-ö viimasele minutile. Selleks olen pidanud riigikogus esindatud erakondade juhtidega ka vajalikke konsultatsioone, leidmaks kandidaati, kellel võiks olla parlamendi hääletusel vajalik toetus,“ ütles president Karis.

Vastavalt Eesti vabariigi põhiseadusele nimetab õiguskantsleri ametisse riigikogu vabariigi presidendi ettepanekul, õiguskantsleri volituste kestuseks on seitse aastat.