“Kuni ei ole jõustunud kohtulahendit, ei saa rääkida keelamisest laiemalt, vaid tegemist on esialgse kohtu hinnanguga konkreetsete koolide otsuste suhtes minna distantsõppele teatud klasside osas ja mille kohta kaebus kohtule esitati,” ütles haridus- ja teadusministeeriumi kriisijuht Rain Sannik.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna näeb halduskohtu otsuses kinnitust, et kontaktõpe on esmane ja põhiline õppeviis, distantsõpe võib tekitada õpilünkasid ning olla kahjulik vaimsele tervisele. “Halduskohtu poolt kohaldatud õiguskaitse kinnitab, et viiruse leviku takistamise eesmärgil kooli distantsile suunamine peab olema põhjendatud ja kaalutletud otsus koos terviseametiga. Kohtuvaidlus küll jätkub, kuid esmane õiguslik hinnang annab kindlust, et oleme olnud õigel teel,” ütles minister.

Ka varasemalt on mitmed koolid distantsõppele minemiseks lähtunud terviseameti soovitustest. Seda toetab ka haridusminister. “Laialdase viiruse leviku ja madala vaktsineerituse juures on terviseameti soovitustest lähtumine igati põhjendatud,” ütles minister.

Viirusega võitlemiseks alustati üle-eelmisest nädalast alates ka laste kiirtestimisega. Esialgsete andmete põhjal on kiirtestimiste tulemusel tuvastatud koolides kahe koolinädala jooksul pea 1700 positiivset kiirtesti. “See näitab, et tänu testimistele oleme hoidnud ära hulgaliselt võimalikke viiruskoldeid,” Kersna.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on andnud linna koolidele suunise olla distantsõppel. Kuna koolide distantsõppele saatmises on viimane sõna kooli direktoril, siis mitmed Tallinna koolides siiski kontaktõpe jätkus.

Lütseumi direktor Peter Pedak on selle kohta öelnud, et nende otsus sündis silmas pidades õiguskantsleri seisukohta. “Otsustasime mõeldes laste heaolule, ka lapsevanemad on valdavalt kontaktõppega jätkamist toetanud,” ütles Pedak ning lisas, et tegu on väga raske olukorraga. “Otsus on koolijuhtide teha ning seda ei saa kooli eest teha linnavalitsus.”

Ka haridus- ja teadusminister on nimetanud linna otsust ebaõiglaseks. Kõlvart aga on välja toonud, et õppevormis ühise joone hoidmine on viirusega võitlemiseks ainuõige valik.