"Põhja-Sakala on minu kodu, olen siin sündinud ja kasvanud, tunnen siinseid inimesi ja paiku. Mul on ka varasemates ametites olnud võimalus oma kodukandi heaks tööd teha ning volikogu esimehena on selleks taas võimalus ja luban olla vallarahva teenistuses. Koalitsioonipartnerite vahel sõlmitud leping on ambitsioonikas ja sisutihe dokument, mille elluviimisel on volikogul ning selle esimehel suur roll. Olen selleks tööks valmis", sõnas valitud volikogu esimees Priit Toobal.

"Volikogu esimees on kogu volikogu juht, mitte üksnes koalitsioonilepingule allakirjutanute volikogu esimees. Luban juhtimisel olla erapooletu, järgida seadusi, valla põhimäärust, volikogu töökorda ja häid tavasid. Ei ole tähtis, kelle poolt ideed või ettepanekud esitatakse, kui see teeb head meie vallale ja meie inimestele, siis tulevad need ellu viia", lisas Toobal oma volikogu ees peetud kõnes.

Vallavolikogu aseesimeesteks valiti Mait Rand Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast ning Kuldar Kipper valimisliidust Kogukonna Hääl.

Järgmine volikogu istung toimub uue nädala neljapäeval, 18. novembril, kus muuhulgas valitakse vallavanem, komisjonide esimehed ning kinnitatakse vallavalitsus ja komisjonide koosseisud.