Harjutuse peamine eesmärk Eestis on koostöö kaitseväe ja Kaitseliiduga, et treenida ja arendada liitlaste koostegevusvõimet. Samuti suurendatakse harjutustega NATO liitlaste treenitust, mis on vajalik reageerimaks potentsiaalsetele kriisidele üle maailma. Ameerika Ühendriigid korraldavad selliseid harjutusi regulaarselt, et hinnata oma valimisolekut ning vajadusel täita enda julgeolekukohustusi Balti regioonis.