„Loodud reageerimise süsteem igasugustele ohtudele ja väljakutsetele lubab meil tagada riigi julgeoleku muu hulgas vajadusel koos meie peamise strateegilise liitlase Vene Föderatsiooniga,” ütles Hrenin, vahendab Interfax.

„Me oleme valmis kaitsma liitriigi piire ja moodustama lühima ajaga vajaliku vägede grupeeringu mis iganes suunal. Katsed meid hirmutada ja alusetult süüdistada sunnivad meid antud olukorrale adekvaatselt reageerima,” teatas Hrenin.

Hrenin ütles, et naabrite valla päästetud sõjaline aktiivsus Valgevene piiride lähedal „ei ole jõududelt, vahenditelt ega mastaapidelt kuidagi seotud migratsioonikriisiga”.

Hrenini sõnul on Valgevene läänepiiri lähedal moodustatud enam kui 15 000-meheline grupeering, kaasatud on õhutõrjevahendid ning rajatud 12 välilaagrit Poola sõjaväelaste ja tehnika paigutamiseks.

„Tekib mulje, et meie naabrid, täpsemalt Poola, on oma sisepoliitiliste probleemide, aga ka Euroopa Liidu siseste suhetega seotud probleemide lahendamise raames valmis valla päästma konflikti, millesse tahetakse tõmmata Euroopat. Sellega seoses tahaks „tulipäid” hoiatada, et nad ei hindaks oma võimalusi üle – ultimaatumite, ähvarduste ja šantaaži keel ei ole vastuvõetav. Valgevene relvajõud on valmis igasugustele väljaastumistele karmilt vastama,” lausus Hrenin.