Zvezda teatel on tegemist osaga õppustest ning Vene dessantväelased jätkavad ülesannete täitmise harjutamist koos Valgevene sõjaväelastega.

„Täna viib Vene dessantväelaste üksus õhudessantvägede lahinguvalmiduse äkk-kontrolli raames läbi dessandi tundmatusse maandumiskohta Valgevene Grodna oblastis,” teatab Zvezda.

Pärast seda võtavad Vene dessantväelased Zvezda teatel osa ühistest taktikalistest õppustest Valgevene sõjaväelastega.

Dessantväelased hüppavad välja Venemaa õhu- ja kosmosejõudude sõjalise transpordilennuväe lennukitest Il-76.

Zvezda teatel naasevad dessantväelased pärast õppusi alalisse paiknemiskohta Venemaal.