Justiitsminister Maris Lauri sõnul on valitsuse otsus oluline just koroona kontekstis, kus paljud artistid on taas raskustes mitmete ära jäänud esinemiste tõttu.

„Keerulisel ajal nagu täna pidasid mõlemad osapooled kohtus vaidlemise asemel olulisemaks kompromissi leidmist. Veidi rohkem kui 2,8 miljonit eurot, mis valitsuse reservist autorite makstakse, on mõlema osapoole hinnangul õiglane ja kindlasti vajalik, et aidata toime tulla ka tänastest keerulistes tingimustes,“ sõnas minister.

Tasu puudutab natuke üle kaheaastast perioodi, mis eelnes tänavu 1. aprillil jõustunud uuele autoriõiguse seadusele, millega kaasajastati hüvitise kogumise süsteemi. Uue seaduse alusel on tasu maksmise kohustus nt süle- ja tahvelarvuti, lauaarvuti, nutitelefoni ja salvestusfunktsiooniga teleri tootjatel või maaletoojatel ja eelduslikult kogutakse uue süsteemi alusel õiguste omajatele 1,9 miljonit eurot aastas.

Enne seda koguti hüvitiseks makstavat tasu peamiselt analoogseadmete ja salvestuseta CD ja DVD toorikute maaletoojatelt, kuid tulenevalt tehnoloogia arengust ja muutunud tarbimisharjumustest seda mitmel aastal enam koguda ei õnnestunud. Ülalnimetatud ajavahemikul saamata jäänud tasu kompenseerimiseks esitasidki kümme autorite, teose esitajate ja fonogrammitootjate esindusorganisatsiooni valitsusele taotluse ja pöördusid oma õiguste kaitsmiseks tänavu juulis ka kohtusse.

Mõlemad pooled on teinud aga jõupingutusi kohtuvälise kokkuleppe saavutamiseks, mis sel nädalal kinnitati. „Nii aprillist kehtiv seadus kui ka kompromissiga lõppenud kohtutee on selleks korraks toonud õigusrahu ja selguse küsimuses, mis kaua on loomeinimeste suureks murekohaks olnud,“ selgitas justiitsminister.