Ka möödunud nelja-aastase valitsemisperioodi sisse jäi mitmeid linnavõimuga otseselt seotud kriminaalmenetlusi. Kahtlustuse on saanud ka abilinnapea Eha Võrk, tema eitab süüd. Äsja sõlmitud koalitsioonileppes korruptsiooniküsimust aga otsesõnu ei puudutatagi, kuigi ka seekordsetes valimisdebattides oli see oluline teema.

"Aus, läbipaistev ja seadusest tulenev linnajuhtimine on väärtus, millest igal juhul tuleb lähtuda," ütles Raimond Kaljulaid Delfile.

Kaks kõige rohkem korruptsioonitõrjega mingilgi määral seostatavat punkti koalitsioonilepingus on:

  • Jätkame linna asutuste, äriühingute ja sihtasutuste juhtimiskvaliteedi parandamisega ning konsolideerimisega. Suurendame nõukogude tasakaalustatust, kaasates rohkem eksperte.
  • Toetame opositsiooni kandidaati linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe kohale. Tugevdame Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni võimekust.

Kaljulaid lisas: "Korruptsioon on seadusevastane tegevus – ei ole vaja eraldi kokku leppida selles, et seadusi tuleb täita. Neid tuleb täita igal juhul ning lubatava ja lubamatu piirid määratlev õiguslik ruum on mistahes poliitilise kokkuleppe suhtes nii või teisiti ülimuslik."

Parajasti toimub mõlemas erakonnas linnavõimu võtmepositsioonidele inimestel leidmine. Sotsid said seejuures kolm abilinnapea kohta, kes hakkavad juhtima vastavalt ettevõtluse, linnaplaneerimise ja kultuuri valdkonda. Ühtlasi said sotsid linnavolikogu esimehe ja Nõmme linnaosavanema koha.

Kes täpselt need ametikohad täidavad, selgub uuel nädalal.

Kaljulaid võimuleppe konkretiseerimisest: koalitsioon vajab aega

Värskes koalitsioonileppes on ühest küljest palju konkreetseid plaane erinevate objektide rajamiseks, toetuste tõstmiseks ja muuks. Paljud põletavad valmisteemad on mainitud aga pigem lakooniliselt, ilma tähtaegasid või mahtusid mainimata. Nii küsis Delfi täpsustavalt, millises mahus jõutakse näiteks nelja aasta jooksul tegeleda liftide paigaldamisega kortermajadele, rattateede kaasajastamisega, peatänava ja merepromenaadide projektidega ja palju muuga.

Raimond Kaljulaid: "Kahtlematult tuleb kõiki leppe punkte asuda konkretiseerima ning mõistagi täpsustub palju nende ellu viimise käigus. Sellega hakkab tegelema ametisse astuv linnavalitsus, linnavolikogu juhtkond ja teised linna juhid. Seega soovitan antud küsimuste täpsustamiseks ära oodata selle, kui volikogu on kogunenud, juhid valitud ning uus meeskond on saanud volikogult volitused."

Ta lisas: "Siis saavad kõik vastava valdkonna abilinnapead ja teised anda täiendavaid kommentaare ning täpsustada, millisel viisil on koalitsioonileppes toodud tegevuste ellu viimine kavandatud – kas saab juba rääkida punktide ellu viimise maksumusest, konkreetsetest tähtaegadest või läheb sellega veel aega."