Tänasel valitsuse pressikonverentsil käsitleti nii koroonaviiruse kolmanda lainega seotud piiranguid, vaktsineerimist puudutavaid muutuseid kui ka piirjulgeolekut nii Eestis, Poolas kui Leedus.

Idapiiri ehitamise nimel kiirendatakse hankeid

Päevale enim tooniandvaks teemaks kujunes Euroopa Liidu välispiiril aset leidev hübriidrünnak, mille raames läkitab Valgevene Poola suunas teele ohtralt migrante. Sel teemal võtsid sõna nii peaminister, kaitseminister kui ka siseminister.

Tänase seisuga on Eestis kinni peetud viis Valgevenest Euroopa Liitu imbunud migranti. Nad polnud siin väidetavalt mitte pikaajalise viibimise eesmärgil, vaid läbisid Eestit kui transiitriiki, olles teel Põhjamaade suunas. Siseminister Kristian Jaani märkis, et kaks kinnipeetud migrantidest on juba tagasi lähteriiki saadetud, kolmas ootab transiiti kodumaale juba täna. Ta rõhutas, et tegemist on üksikjuhtumitega ning et rändekoridori pole Eestisse Valgevene hübriidrünnakust tingituna tekkinud.

Piirijulgeoleku taustal tõi Jaani esile ka sõnumi, et Eesti idapiiriehitus on pidevalt edenemas: füüsilisel kujul on valminud 23,5 kilomeetrit, erinevate tegevustega on täidetud 63 kilomeetrit.

"PPA on alustanud ehitajatega läbirääkimisi teemal, kas oleks võimalik kiirendada olemasolevates tingimustes piiriehitust," sõnas siseminister. Piiriehitust puudutavad hanked tuuakse kuni kuue kuu võrra ettepoole.

Sise- ja kaitseminister on leppinud kokku Poolas toimuva taustal teatud mehhanismid, mis kergendaksid piirile ajutiste tõkete paigutamist.

Jansseni ja AstraZeneca tõhustusdoosid nihkusid ettepoole
Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab AstraZeneca ja Jansseni COVID-19 vaktsiiniga vaktsineeritutele tõhustusdoosi viie kuu möödumisel esmasest kuurist


Ekspertkomisjon on seisukohal, et Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiiniga esmase vaktsineerimiskuuri läbinutele ei ole vaja tõhustusdoosi manustada varem kui kuue kuu möödumisel. Jansseni ja AstraZeneca COVID-19 vaktsiiniga esmase vaktsineerimiskuuri läbinutele võib teha tõhustusdoosi alates viie kuu möödumisest.


Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon arutas valitsuse COVID-19 teadusnõukoja esmaspäeval tehtud ettepanekut COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosi ja esmase vaktsineerimiskuuri vahelise intervalli lühendamiseks kuuelt kuult viiele.


„Eksperdid leidsid, et AstraZeneca ja Jansseni COVID-19 vaktsiinide puhul on esmase vaktsineerimiskuuri ja tõhustusdoosi vahelise intervalli lühendamine viiele kuule põhjendatud, kuna nende vaktsiinide efektiivsus väheneb ajas kiiremini,“ ütles riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige dr Marje Oona. „Esmasest vaktsineerimiskuurist viie kuu möödumisel võib manustada tõhustusdoosi ka juhul, kui vaktsineerimiskuuri üks doosidest on tehtud AstraZeneca vaktsiiniga. Kindlasti vajavad tõhustusdoosi kõik vanemaealised ja COVID-19 riskirühma kuuluvad inimesed.“


„Eesti andmetele tuginedes langeb AstraZeneca vaktsiiniga esmase vaktsineerimiskuuri läbinud inimestel vaktsiini efektiivsus nakatumise vastu olulisel määral enne kuuendat kuud, samas kui haiglasse sattumise eest kaitsevad mõlemad vaktsiinid endiselt hästi. Jansseni vaktsiiniga hakati Eestis vaktsineerima alates aprillist ning efektiivsuse langustrend on sarnane AstraZeneca vaktsiinile,“ ütles valitsuse COVID-19 teadusnõukoja ja immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige, prof Irja Lutsar. „Raskete COVID-19 haigusjuhtude ja seeläbi tervishoiusüsteemi ülekoormuse ennetamiseks on endiselt oluline, et veel vaktsineerimata inimesed teeksid ära esimesed ja teised vaktsiinidoosid.“


Tõhustusdoosi võimaldatakse Eestis kõigile üle 18-aastastele. Tõhustusdoosina kasutatakse Pfizer/BioNTech vaktsiini Comirnaty ja Moderna vaktsiini Spikevax, sõltumata sellest, millise vaktsiiniga on läbitud esmane vaktsineerimiskuur. Spikevax vaktsiini tõhustusdoos on pool esmaseks vaktsineerimiseks kasutatud annusest ning Comirnaty korral kasutatakse esmasele vaktsineerimisele sarnaseid annuseid.


Kes vastab tõhustusdoosi saaja kriteeriumidele, peaks võtma ühendust oma perearstiga.

Erandid teatud vaktsiinide tõhustusdoosidele

Viiruskriisi puhul on kolmeks peamiseks väljavõtteks pressikonverentsilt ürituste mahtu puudutav korraldus, vaktsineeritud lähikontaktsetele isolatsioonisoovituse andmine ning tõhustusdooside temaatika.

Esiteks: peaminister Kaja Kallas märkis, et valitsuse nõupidamise tulemusena otsustati panna siseruumis toimuvatele üritustele 1000 külastaja piirmäär, välisalal toimuvatele üritustele aga 2000 külastaja piirmäär.

Teiseks: vaktsineeritud lähikontaktsetele soovitakse isolatsiooni jäämist ja perearstilt haiguslehe võtmist juhul, kui tal pole võimalik COVID-haigest oma igapäevaelus eemal viibida. See tähendaks peamiselt seda, et COVID-haigega ühes kodus viibiv inimene peaks soovituse kohaselt võtma haiguslehe ning järgima soovituslikku isolatsiooni.

Kolmandaks: AstraZeneca ja Jansseni vaktsiiniga kaitsepoogitutele avaneb võimalus saada oma tõhustusdoos kätte viie kuu möödudes vaktsineerimiskuuri lõppemisest. Sellise otsuseni jõudis valitsus riikliku immunoprofülaktika komisjoni nõustamisel.

Blogi saab jälgida siit (kui see ei avane esimesel korral, siis tasub lehte uuendada):

Jaga
Kommentaarid