Riigikogu esimees alustab visiiti Eesti aukonsulaadis Loránd Eötvös’i nimelises ülikoolis, kus ta kohtub soome-ugri õppetooli juhataja ja aukonsul Andres Bereczkiga. Seejärel toimuvad kohtumised Ungari justiitsministri Judit Vargaga ning parlamendi Ungari–Eesti sõprusrühma esimehe Attila Tilkiga. Lisaks külastab riigikogu esimees linnakeskkonna planeerimiskeskust ja tutvub lähemalt Budapesti Ligeti projektiga.

Homme kohtub Ratas Ungari parlamendi esimehe László Kövériga ja tutvub parlamendi tööga. Seejärel teeb riigikogu esimees viisakusvisiidi Ungari presidendi János Áder’i juurde.