Erakond Eestimaa Rohelised kogus perekonnaseaduse muutmise ettepanekuks 35 805 allkirja - eesmärgiks oli muuta abielu mõiste perekonnaseaduses sooneutraalseks.

Petitsiooni autorite ettepanek kõlab järgmiselt: riigikogu võiks muuta perekonnaseaduse sõnastust nõnda, et abielu oleks sätestatud kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost, et samasoolised paarid oleks koheldud teistega võrdselt.

Riigikogu õiguskomisjon leidis istungil ettepanekut arutades konsensuslikult, et Eestis kehtiv perekonnaseadus on põhiseadusega kooskõlas ega ole kellegi suhtes diskrimineeriv.

"Komisjoni hinnangul on abieluvõrdsus Eestis tagatud kõigi abieluvõimeliste isikute jaoks," seisis otsuse kohta kirjas riigikogu sotsiaalmeedias. "Riigikohus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuna ega ükski teine riiklik organisatsioon pole diskrimineerivaid sätteid perekonnaseaduses tuvastanud, samuti pole selle kohta Eestile etteheiteid teinud rahvusvahelised organisatsioonid."

"Ootame selgitusi"

Eestimaa Rohelised mõistavad õiguskomisjoni hinnangu hukka.

Roheliste esinaise Züleyxa Izmailova sõnul suutis õiguskomisjon rohelisi ja abieluvõrdsuse petitsioonile allakirjutanuid oma ükskõiksuse ja küünilisusega üllatada.

”14. juunil riigikogu õiguskomisjonis toimunud arutelul lepiti kokku, et õiguskomisjon otsustab parlamendi fraktsioonide seisukohtade põhjal 1. novembriks, kas saadab perekonnaseaduse muutmise eelnõu riigikogu suurde saali hääletusele või mitte. Meile kui petitsiooni algatajatele pole sellest ajast kuni eilseni antud mitte mingit infot,” ütles Izmailova.

Peale kohalikke valimisi uurisid roheliste esindajad fraktsioonide meelsust, kuid ühestki fraktsioonist väidetavalt roheliste pöördumistele ei vastatud, samuti nagu ei vastanud kirjadele ka õiguskomisjoni liikmed. Seega fraktsioonide seisukohti, mille põhjal otsustati konsensuslikult, et abieluvõrdusega Eestis kõik hästi on, pole rohelistele nende sõnutsi tutvustatud.

"Isamaa, Keskerakonna ja EKRE koalitsioonikokkuleppes oli selgelt kirjas, et rahvaalgatus seaduse muudatuseks, mis kogub vähemalt 25 000 kodaniku allkirjad, peab jõudma riigikogus lõpphääletusele. Tekib küsimus, miks abieluvõrdsuse algatuse puhul oma lubadusest kinni ei peetud," märkisid rohelised pressiteate vahendusel.

Partei esindajate silmis kerkib siinkohal esile küsimus, kas Eesti vabariigi puhul on tegemist demokraatilise riigiga või mitte. "Kõik inimesed peavad tundma seda, et neid austatakse ja väärtustatakse,” lausus roheliste volikogu esimees Aleksander Laane. “Rohelised, avalikkus ja kõik inimesed, kelle õigustest selle otsusega üle trambitakse, ootavad selgitusi.”