Projekti eest vastutaja on Varesesaar OÜ, mis kuulub ettevõtjale Martin Künnapile ja vandeadvokaat Paul Künnapile. Arendusega oli tihedalt seotud ka Kreenholmi Manufaktuuri kinnisasja omanik Narva Gate OÜ, millel on Rootsi omanikering ja mille prokurist on ettevõtja Jaanus Mikk.

Nende projekt sai juulis 2017 EASilt positiivse otsuse 3,6 miljoni euro eraldamise kohta ning eesmärgiks oli rajada Kreenholmi ajaloolise ketrus ja kudumisvabriku puuvillaladudesse ajaloohõnguline Kreenholmi Tekstiilimaailm. Aadressile Joala 21 plaanitud 3000 ruutmeetrine külastuskeskus on vaid väike osa 300 000 ruutmeetrisest Kreenholmi kinnistust. Projekti kogumaksumus pidi olema 5 miljonit.

Künnapite ettevõttel Varesesaar OÜ tuli esitada rahastajale ehk riigile ka tööde projekt, ehitusluba ning dokumendid, mis kinnitavad nende omandiõigust. See tähendab, et Narva Gate OÜ pidi oma omandi loovutama oaliselt Varesesaar OÜle - seda aga mingil põhjusel ei toimunudki.

Martin Künnap tõdes, et Narva Gate OÜ rootslastest omanikud lihtsalt ei ole korduvatele nõudmistele vaatamata notarisse ilmunud.

"Selle taha see projekt ongi takerdnud, sest koroona pärast ei saanud tulla rootslased notarisse ja peale seda kui nad oleks saanud tulla, pole nad siiani notarisse tulnud lepingut sõlmima, korduvatest palvetest hoolimata, ilma igasuguse põhjuseta, seega Varesesaar OÜ pole kuidagi süüdi et projekt pole edasi läinud, sest omanikud pole lubatust kinni pidanud ja Varesesaarel puudub igasugune kindlus, miks peaks parendama võõrast krunti omamata kinnitust omanikuks saamisest," ütles Künnap.

Mis puutub ehitushankeid, siis teatas Varesesaar küll meedias, et oktoobris 2019 jõuti hanke väljakuulutamiseni ja detsembris anti märku, et tuli kümme pakkumist ja jaanuaris 2020 läheb ehitamiseks. Paraku ei ole endast edaspidi märku antud ka selles osas.

Martin Künnap ütles täna, et RTK jõudis ettevõttele üle kanda 200 000 eurot ning sama palju oli jõudnud maksta omafinantseeringu korras lisaks ettevõte ise. RTK rahadega kattis ettevõte jooksvaid ehituskulusid.

EASilt projektide rahastamise valdkonna üle võtnud RTK dokumentidest ilmneb, et projekt hakkas tegelikult venima juba 2018. aastal - projekti erinevad tegevused olid lihtsalt ajast maas ning abikõlblikku perioodi tuli mitmel korral pikendada, kuni lõplikuks tähtajaks jäi 31. detsember 2021 - senise tähtaja asemel, milleks oli 31.07.2020.

Lõpuks sai RTKl mõõt täis ning 13. oktoobril otsustas asutus projekti rahastamise otsuse tühistada ning kõik rahad täies mahus tagasi küsida, kuna toetuse saaja ei ole täitnud talle pandud kohustust tagada projekti elluviimine toetuse rahuldamise otsuses ettenähtud tingimustel ja ei suuda täita projekti kavandatud tulemusi. RTK jättis sel nädalal rahuldamata ka Varesesaare vaide.

„Lisaks tehnilisele teostatavusele ei ole toetuse saaja siiani täitnud ühte kõrvaltingimust ning rakendusüksusele esitanud kokkulepet, mis tõendaks kinnistu omaniku Narva Gate OÜ kohustust vormistada toetuse saajaga notariaalne kokkuleppe kinnistu omandiõiguse üleminekuks toetuse saajale," märgib RTK vaideotsuses.

Martin Künnap on varem ERRile öelnud, et tema plaan oli näidata, mis oli vanasti - „mingeid vanasid masinaid ja selliseid asju".

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid