Ringkonnakohtu pressiteenistus vahendas lahendit, mille puhul pöördus kümmekond vaktsineerimata inimest kohtusse ja palus kohtumenetluse ajaks väljastada eriluba, et neid koheldaks võrdselt vaktsineeritud isikutega.

Tegelikkuses nad ei ole vaktsineeritud, küll aga olid neil tuvastatud koroonaviiruse antikehad. Osad kaebajatest olid COVID-i läbi põdenud rohkem kui 180 päeva tagasi ja osad teadmata ajal, mistõttu kehtivate reeglite kohaselt ei olnud neil kehtivat COVID-i tõendit.

Tallinna halduskohus leidis, et vabariigi valitsus peab eriloa väljastama ja seda ka kohe tehti. Siiski vaidlustas valitsus kohtu korralduse ja Tallinna ringkonnakohus andis õiguse valitsusele.

Ringkonnakohus nõustus vabariigi valitsust esindanud Ellex Raidla advokaatide Ants Nõmperi ja Kairi Kilgiga, et olukorras, kus teadusuuringud on vastukäivad, tuleb lähtuda ettevaatusprintsiibist.

„Ringkonnakohus rõhutas vajadust kaitsta inimeste elu ja tervist ning tagada tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkus, mistõttu on valitsusel kohane olla ettevaatlik ja seada piiranguid,“ selgitasid Nõmper ja Kilgi.

Ringkonnakohus leidis ka, et kaebajatel on tasuta võimalus ennast vaktsineerida ja saavutada seeläbi lihtsasti kaebuse eesmärk – osaleda ühiskonna elus samal määral vaktsineeritutega. Mingeid vastunäidustusi kaebajatel vaktsineerimise suhtes ei olnud. Tallinna ringkonnakohtu määrus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.