Küsimus: "Milline nimetatud väidetest iseloomustab Teie hinnangul kõige paremini tänast koroonaviirusega seotud olukorda Eestis?"