Konverentsil astusid ettekannetega üles nii religiooni-, kui ka sotsiaalteadlased. Lisaks elanike maailmapildi üldisemale analüüsile, oli kitsamas fookuses misjon, haridus ning ka meedia.