"Eesmärk oli koguda 3000 häält ja see sai täidetud," ütles Lääne Elule allkirjade kogumist vedanud Reelika Ender, kes edastab vastavad dokumendid ka kohtule ja prokuratuurile.

1993 astus Otškalenko kohtu ette kahe lapse vägistamise katse ja ühe tahtliku tapmise eest vägistamiskatse varjamise eesmärgil ning ta saadeti esmalt 15 aastaks trellide taha. Hiljem mõistis Tallinna linnakohus Otškalenkole surmaotsuse, kuid 1997 see tühistati ning Otškalenkost sai eluaegne vang.

Juhtumi tõi avalikkuse ette 6. oktoobril Sulev Vedler Eesti Ekspressi artiklis.

Mõne aasta taguse seadusemuudatuse tõttu võib 23 aastat kinni istunud eluaegsed vangid ümber suunata avavanglasse, mis lubab neil osaleda väljasõitudel, kokku 21 päeval aastas. Ka Otškalenko töötab praegu päeval Tallinnas prügisorteerimise jaamas, ööd veedab türmis.

"Tingimisi ennetähtaegse vabanemise korral asuks ta uuesti elama Haapsalu, nii-öelda "oma endistele jahimaadele". See võimalus tekitab meis tõsist hirmu nii enda, oma laste, kui ka oma lähedaste ja tuttavate turvalisuse pärast," seisab petitsioonis, mille allkirjade kogumine on lõppenud.

Allkirjade kogumise algatajate sõnul on uute ja eriti samaliigiliste kuritegude toimepanemise oht Vassili Otškalenko puhul jätkuvalt suur. "Palume meie, allakirjutanud, säilitada meile ja meie lastele ohutu elukeskkond ja mitte seada meie lapsi seksuaalkuriteo ohvriks langemise ohtu ning mitte rahuldada Vassili Otškalenko eluaegsest vangistusest ennetähtaegse vabastamise taotlust (taotlusi), kuni ta ei ole kontrollitult edukalt läbinud seksuaalsuunitluse häire ravi, nõustamist ega asjakohaseid sotsiaalprogramme," seisab pöördumises.