Organisatsiooni Global Witness juhitud aktivistid leidsid, et kliimatippkohtumisele on akrediteeritud 503 inimest, kellel on sidemeid fossiilsete kütuste tootmise huvidega. Väidetavalt teevad nad lobitööd nafta- ja gaasitööstuse heaks ja keskkonnakaitsjate sõnul tuleks nende osalemine keelata.

„Fossiilsete kütuste tööstus on kulutanud aastakümneid eitamisele ja reaalse tegevusega venitamisele kliimakriisi asjus, mistõttu on see selline tohutu probleem,” ütles Global Witnessi esindaja Murray Worthy. „Nende mõju on üks suurematest põhjustest, miks 25 aastat ÜRO kliimaläbirääkimisi ei ole viinud tegelike ülemaailmsete heidete kärpimiseni.”

COP26-l osaleb kokku umbes 40 000 inimest. Brasiilial on suurim ametlik delegatsioon – 479 inimest.

Glasgow’s toimuva konverentsi võõrustajariigil Suurbritannial on delegatsioonis 230 inimest.

Keda aga loetakse fossiilsete kütuste lobistiks?

Global Witness, Corporate Accounatability ja teised organisatsioonid, mis on analüüsiga tegelenud, defineerivad fossiilsete kütuste lobistina isikut, kes kuulub tegevusvaldkonna esindusorganisatsiooni või organisatsiooni, mis esindab nafta- ja gaasiettevõtete huve.

Kokku leiti 503 inimest, kes töötavad nende huvide heaks või on nendega seotud.

Lisaks sellele leiti, et fossiilsete kütuste lobistid on kahe riigi – Venemaa ja Kanada – delegatsioonide koosseisus.

Fossiilsete kütuste lobi COP26-l on suurem kui kliimamuutusest kõige rohkem mõjutatud kaheksa riigi delegatsioonid kokku.

COP26-l on esindatud üle saja fossiilsete kütuste ettevõtte koos 30 tegevusvaldkonna esindusorganisatsiooniga.

Üks suuremaid organisatsioone on Rahvusvaheline Emissioonidega Kauplemise Assotsiatsioon (IETA), millel on 103 delegaati, sealhulgas kolm inimest nafta- ja gaasiettevõttest BP.

Global Witnessi andmetel toetavad IETA-t paljud suured naftafirmad, mis toetavad süsinikuemissioonidega kauplemist vahendina, mis võimaldab neil nafta ja gaasi maapõuest väljapumpamist jätkata.

„See, mida me näeme, on võltslahenduste pakkumine, mis näivad kliimaalase tegevusena, aga tegelikkuses säilitavad status quo ja takistavad meil selget, lihtsat tegevust fossiilsete kütuste maa sees hoidmiseks, mille kohta me teame, et need on kliimakriisi tõelised lahendused,” ütles Worthy.

Keskkonnakaitsjad väidavad, et Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ei võtnud tubaka keelamist tõsiselt, kuni tubakatööstuse lobistidel ei keelatud WHO kohtumisel osalemist. Samamoodi tahetakse COP-il osalemine keelata nafta- ja gaasifirmade esindajatele.