"Tagantjärele tarkusena - seda asja oleks pidanud lihtsalt teistmoodi ajama," sõnas Kuusik. "Mis teha, maksan kooliraha ära."

Kirjanik Sass Henno andis reedel teada, et EKRE poliitik Marti Kuusik tegi vahetult enne reedeks plaanitud kohtuistungit ettepaneku kohtuvaidlus lõpetada.

Marti Kuusik kaebas koos oma naise Karin Kuusikuga kirjaniku kohtusse pärast seda, kui viimane viitas avalikult Marti Kuusikule kui koduvägivallatsejale ning tegi ettepaneku Karin Kuusikut finantsiliselt toetada väidetavast vägivaldsest suhtest väljatulemisel.

Kuusikud esitasid kohtu teel Hennole mittevaralise kahju hüvitamise nõude ning taotlesid ebaõigete andmete ümberlükkamist.

Tänase seisuga on hagist loobutud, samuti tasub Kuusik Sass Henno teatel tema kohtukulud: 21 600 eurot. Vaidluse täpsem sisu jäi avalikkuse ees teadmata, sest kohtuistungid peeti kinniste uste taga.

Marti Kuusik rõhutas ühismeedias, et Henno vastu hagist loobumisega ei taha ta öelda, justkui oleks Hennol milleski õigus olnud.

"Kuigi kohtumäärus pole veel jõustunud, nägin Sass Henno FB postitust, milles ta kuulutas justkui oma võitu," rääkis Kuusik. "Ei mina ega Karin ei ole mitte kuskil mitte ühegi sõnaga kinnitanud, et Sass Hennol oli milleski õigus. Vastupidi, pean endiselt Sass Henno toonast tegevust minu, Karini ja kogu pere suhtes ülekohtuseks sekkumiseks temale tundmatute inimeste eraellu. Ma lõpetasin selle asja puhtökonoomilistel kaalutlustel."

2019. aasta riigikogu valimiste järel Jüri Ratase teises valitsuses 29 tundi väliskaubandus- ja IT-ministrina osalenud EKRE liige Marti Kuusik lahkus ametist paar päeva pärast seda, kui Eesti Eks­press, Eesti Päevaleht ja Delfi kirjutasid, et ta purustas oma naise käeluu. Ekspressi artiklis kirjeldasid toimetusele teadaolevad allikad, et värske minister on aastaid oma abikaasa suhtes vaimset ja füüsilist vägivalda kasutanud. Samal päeval alustas politsei Kuusiku väidetava vägivaldsuse uurimiseks kriminaalmenetlust.

Viru maakohus põhjendas sel kevadel kuulutatud otsuses, et isikulisi ja dokumentaalseid tõendeid hinnates ei ole Marti Kuusiku süü tõendatud. Prokuratuur on selle otsuse edasi kaevanud.