Peaministri töö kohta küsiti: "Kas te kiidate heaks või ei kiida heaks, kuidas Kaja Kallas saab oma tööga peaministrina hakkama?". Kui 56% seda heaks ei kiitnud, siis 28% kiitsid heaks ning 17% ei osanud vastata.

Valitsuse töö kohta tervikuna paluti öelda, kas vastaja arvates teeb valitsus tööd väga hästi, pigem hästi, pigem halvasti või väga halvasti. Täpselt pooled küsitletuist valisid variandi "Väga halvasti" ning "Pigem halvasti", 39% inimeste arvates töötab valitsus väga hästi või pigem hästi, 11% ei osanud arvamust avaldada.

Peaministri ja valitsuse tööga on rahul ainult Reformierakonna toetajad, kelles 75% kiidab heaks Kaja Kallase tegevuse peaministrina ning 83% arvab, et valitsus teeb oma tööd hästi. Kõikide teiste suuremate erakondade toetajate seas on rohkem neid vastajaid, kes ei ole rahul peaministri ega valitsuse tööga.

Näiteks Reformierakonna koalitsioonipartneri Keskerakonna toetajatest ütleb 37%, et valitsus teeb oma tööd hästi ning 16% kiidab heaks, kuidas Kaja Kallas peaministrina hakkama saab.

Alates oktoobrist küsib MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut tellimusel uuringufirma Norstat Eesti regulaarselt inimeste arvamust, kuidas saavad oma tööga hakkama peaminister ja valitsus tervikuna.

Küsimused esitatakse vastajatele kord kuus ühe nädala jooksul Norstati erakondliku eelistuse küsitluses. Seekordne uuring viidi 27. oktoobrist 2. novembrini läbi 1002 valimisõigusliku kodaniku seas.

Ligi kuu aega tagasi (7.-8. oktoobrini) läbi viidud küsitluses ei kiitnud peaministri tööd heaks 50% ning 32% kiitis heaks. Valitsuse tööd hindas siis halvaks 51% ja heaks 43%. Seega on ligi kuu aja jooksul vähenenud nende valijate osakaal, kes on rahul peaministri ja valitsuse tegevusega.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil - telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.