Lisaks programmidele kiideti veebikohtumisel heaks ka peadirektoraadi loomise lepingu sätete rakendamise põhisuunad aastateks 2021–2023.

Putin nimetas integratsioonimääruse allkirjastamist suureks sammuks edasi.

"See pole absoluutselt seotud meie riikide sisepoliitiliste päevakordadega, vaid vajadusega tõhusalt juhtida oma majandusruume ja luua konkurentsieeliseid, tõstmaks meie töö efektiivsust. See on lõppkokkuvõttes suunatud heaolu parandamisele meie kodanike heaks," rõhutas RIA Novosti vahendusel Vladimir Putin.

Aljaksandr Lukašenka märkis TASSi andmetel, et liiduriigi toimimise edendamine on Valgevene võimueliidi jaoks "prioriteetide prioriteet".

Millistest valdkondadest jutt käib?

Tänase jooksul paika pandud Vene-Valgevene liiduriigi programmid eeldavad valuutasüsteemide integreerimist, ühiste maksude kehtestamise üldpõhimõtete rakendamist, ühtset lähenemist pensioni- ja sotsiaalkindlustusküsimustele, ühist terrorismivastast võitlust ning vastastikkust juurdepääsu riigihangetele ja riigitellimustele. Lisaks muutub ühiseks makromajandus- ja rahanduspoliitika ning moodustatakse ühine nafta- ja gaasiturg.

Lisaks kõigele nimetatule võtsid riikide juhid vastu ka liiduriigi sõjalise doktriini ja kahe riigi rändepoliitika ühise kontseptsiooni.

Uus sõjaline doktriin tõstab lepinguosaiste sõnul kaitsepoliitika sidususe taset ja kohandab vastastikku riikide kaitseministeeriumite ülesandeid.

Vastuvõetud rändepoliitika kontseptsioon määrab mõlema riigi siseministeeriumi, julgeolekuasutuste, piiriteenistuste ja välispoliitikaga seotud ametkondade tegevuste suunitlusi rändevaldkonnas. Eriline rõhk asetati rändevoo kasvu ohule.

Taustast

Liitriik [inglise keeles Union State, vene keeles cоюзное государство) on Venemaast ja Valgevenest koosnev organisatsioon, mis loodi 8. detsembril aastal 1999.

See oli algselt loodud mõlema riigi ühendamise idee toetamiseks - Vene ja Valgevene liitriik oleks esmalt kavandatud vormis kujunenud millekski konföderatsiooni-taoliseks.

Siiski on mõlemad riigid säilitanud siiani oma iseseisvuse. Liitriik põhineb hetkel Venemaa ja Valgevene vahelisel varasemal rahvusvahelisel lepingul, mis sõlmiti 2. aprillil 1997.

Kuigi see koosneb ainult Venemaast ja Valgevenest, on teistel riikidel lubatud liituda liiduriigiga.