"Olukorra piltlikustamiseks - paar päeva tagasi oli terve Soome peale intensiivravil 27 covid-haiget. Tartu ülikooli kliinikumis oli neid samal ajal 24," kõrvutas Tartu ülikooli kliinikumi kriisikomisjoni juht professor Joel Starkopf Eesti ja Soome haiglate olukordi.