Karis märkis sealsete tervishoiutöötajatega kohtumise taustal, et koroonakriis toob teravalt esile Eesti meditsiini sõlmprobleemid.

"Eeskätt ei jätku õdesid. Arstid on korraga tööl mitmetes tervishoiuasutustes, sest muidu poleks mõnes Eesti piirkonnas üldse arste. Sellises hapras süsteemis tekitab kasvõi ühe inimese lahkumine tühiku,” sõnas president.

Kohtumisel Valga haigla juhtkonnaga puudutati vaktsineerimisega seotud probleeme, sealhulgas levivaid müüte ning seda, et vaktsineerimistempo tõstmisel on tähtis koostöö kohalike omavalitsustega.

Kooliõpilasi huvitas valitsuse poliitika

Valga riigigümnaasiumi õpilastega kohtudes rääkis president teadmistest ja valikutest, mida teadmised noorte elus võimaldavad. Ta tõstis esile kriitilise mõtlemise tähtsust.

“Praeguses kriisiolukorras on maailm informatsioonist nõnda kirju, et isegi asjatundjatel, näiteks arstidel, on raske tegutseda ja otsustada. Oluline on mitte loobuda küsimast. Oluline on hoida tarkade poolele,” selgitas president Karis.

Õpilased tundsid huvi, mida arvata poliitikute koole puudutavatest otsustest viiruspuhangu kriitilises faasis. President Karis leidis, et koroonakriisis peaksid riigi otsused olema selged, hästi põhjendatud ja tõhusalt kommunikeeritud. Riigipea rõhutas koolitunnis abiturientidele otsustamise tähtsust.

“Ebameeldivad asjad ei upu nagu lutsukivi, nendega tuleb võimalikult kiiresti tegeleda ja langetada otsuseid. Ja kui valesti läheb, tuleb uuesti otsustada. Kõige halvem on otsustamatus,” ütles riigipea.

Päästeamet: tarvis unustada erimeelsused

President kohtus tänasel visiidil ka Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu Valga päästekomandos president Alar Karisega, kes viibib Valgamaal oma ametiaja esimesel sisevisiidil.

Peadirektor ja president kõnelesid kohtumisel siseturvalisusest, kriiside juhtimisest ning elanikkonnakaitsest. Peadirektor tutvustas päästevaldkonna põhilisi väljakutseid ning selgitas Päästeameti ja vabatahtlike vajadusi kogu päästevõrgustiku jätkusuutlikuks toimimiseks ja arenguks.

„Päästeametile on aastate jooksul lisandunud palju märkimisväärseid rolle – elanikkonnakaitse, piirkondlik kriisikoordinatsioon, riigikaitseülesanded – ja president riigikaitse kõrgeima juhina peab olema nendega kursis. Täna tutvustasime neid uuele presidendile,“ sõnas Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Kohtumisel oli kõne all ka praegune tervishoiukriis. Kuno Tammearu sõnul peab Päästeamet antud kriisis oluliseks riigiülest konsensust ja kokkulepet, et kõik inimesed, organisatsioonid ja poliitilised jõud pühendaksid end selle olukorra lahendamisele.

„Meie kõigi ees on täna väga tõsine väljakutse, mille saab lahendada vaid siis, kui kõik osapooled pingutavad ja unustavad sealjuures erimeelsused. Seda teha on keeruline, aga vältimatu. Oleme ühiselt kokku leppinud ja saavutanud ühised eesmärgid nagu Eesti iseseisvuse taastamine või ühinemine NATOga – täna on meie väljakutse seljatada COVID-kriis.“

Pärast arutelu tutvus riigipea Valga päästekomandoga ja kohtus meeskonnaga. Mõttevahetusel oli teemaks nii päästjate igapäevaelu kui ka Eestimaa turvalisuse väljakutsed üldiselt.

Vabariigi President tutvus veel Valga linnaarhitekti Jiri Tintera juhatusel Valga linnaga ning kohtus valla juhtidega. Samuti külastas president Karis Tõrva vallas põllumajandusettevõtet Hummuli Agro ja tutvus Hummuli lasteaeda Sipsik ehitatava õppelaudaga. Neljapäeva õhtul kohtub riigipea Tõrva valla juhtidega.