Eesti kuulub täna Euroopa Liidus ühe madalama eapiiriga riikide hulka. Naaberriikides Soomes, Lätis ja Leedus on eapiir 16 aastat, Rootsis ja Taanis 15 aastat, EL-i keskmine on 15 aastat. Justiitsministeerium otsustas eelnõule laekunud tagasiside põhjal teha ettepanek tõsta Eestis eapiir 16 eluaastale.

„Eelnõu eesmärk on kaitsta lapsi selle eest, et täiskasvanud neid seksuaalselt ära ei kasutaks. Sellele, et eapiiri on vaja tõsta, on tähelepanu juhtinud nii lastekaitse, õiguskaitse kui seksuaaltervise edendamisega seotud organisatsioonid," ütles justiitsminister Maris Lauri.

"Samal ajal on oluline, et lapsed ja noored ei saaks karistada omavaheliste vabatahtlike seksuaalsuhete eest,“ ütles justiitsminister Maris Lauri, viidates Romeo ja Julia klauslile.

Seadus võib jõustuda 2022 suvel

Eelnõuga kavandati algselt tõsta ka abiellumise erandlikku vanust 15 aastalt 16-le, et viia abiellumise iga kooskõlla seksuaalse enesemääramise eaga, kuid eelnõu kooskõlastuse käigus saadud tagasiside põhjal tehti eelnõusse muudatus, mille kohaselt alla 18-aastaselt enam abielluda ei saa.

Muudatustele eelnesid põhjalikud diskussioonid meedias, spetsialistide ringis (psühholoogid, naistearstid, noorteühendused, lastekaitseühendused jne) ning riigikogus.

Kui eelnõu leiab riigikogus toetust, jõustub see 2022. aasta 1. juunil.