Otsuse põhjus on COVID-19 leviku tõttu tekkinud kriitiline olukord Eesti haiglates, teatas ülikool. Et sessioonõppe üliõpilased sõidavad õppetööks kohale üle Eesti ega viibi püsivalt linnas, kus nad õpivad, suurendab see asutuse hinnangul viiruse laialikandumise riski.

"Päevaõpet püütakse hoida avatuna nii kaua kui võimalik, kuid suure osalejate arvuga loengud toimuvad juba praegu veebis. Instituutides, kus ei ole võimalik rakendada kõiki viiruse levikut piiravaid meetmeid, on juhil õigus teha õppetöö korraldamiseks instituudipõhiseid otsuseid. Kõige täpsema info oma eriala õppekorralduse kohta saavad üliõpilased enda instituudist," märgiti teates.

Viiruse leviku takistamiseks peavad kõik, ka vaktsineeritud, kandma kõigis ülikooli hoonetes maski. Vältida tuleb suuri kogunemisi, muu hulgas jäävad ära rahvusülikooli aastapäeva üritused, sealhulgas tõrvikurongkäik.