„Minu arvates ei ole Robert Sarve kõnealune üleskutse advokaadile kohane,“ vastas Tehver.
Tehver nentis, et kutse-eetilistes küsimustes seisukohtade võtmine on advokatuuri aukohtu, mitte esimehe voli, ning hetkel see küsimus aukohtu menetluses ei ole. Küll aga märkis ta, et peab põhjendatuks sellele juhtumile aukohtus hinnangu andmist.