"Loodan, et sel nädalal saab selgeks, kes on järgmiseks kultuuriministriks," ütles Must. Keda täpsemalt positsioonile kaalutakse, Must veel öelda ei soovinud.

Ka Aadu Mustale endale pakuti kultuuriministri ametiportfelli, kuid ennast ta sel positsioonil ei näe. "Põhjuseid on selleks mitmeid, näiteks on põlvkond nooremate hulgas pealehakkajaid ja vahvaid inimesi, kes tulevad enne kõne alla," ütles Must ning lisas, et kujutab küll ette, mida valdkonnas võiks teistmoodi teha ja üles ehitada. "Aga mulle tundub, et selle pooleteiseaastase lõigu jooksul ei jõuaks palju ära teha."

Küll aga ütles Must, et on valmis tulevasele kultuuriministrile igati toeks olema. "Usun, et mu kogemus ja teadmised valdkonnast on hästi edasiantavad."