Kirjas seisab, et järgmise kahe nädala jooksul on õpilastel võimalik tutvuda lähemalt Covid-kiirtestidega ning selgitatakse lahti ka kõik õppeväljundid.

Näiteks on välja toodud, et õpilased omandavad kiirtesti avastusõppe käigus järgnevat: mis on kiirtesti elemendid ning otstarbed, kuidas endalt ise testi võtta, kuidas fikseerida testi algus ja lõpp ning kuidas ära tunda positiive või negatiivne tulemus.

Tartu katoliku hariduskeskuse direktor Liina Tamm sõnas, et nende koolis on võetud eesmärgiks serveerida kiirtesti tegemist kui avastusõppe võimalust. See tähendab, et koolis õpitakse samm-sammu haaval, mis on iga testi osa ülesanne ning mis on kiirtesti tegemise teaduslik pool. "Oluline on see pinge ja ärevus ära võtta sellest protsessist. Kui laps teeb testi rahulikus keskkonnas, siis ta omandab need oskused kiiresti," rääkis Tamm kiirtesti tegemisest.

Avastusõpe on Tamme sõnul Tartu ülikooli poolt välja töötatud õpetamise meetod, mis keskendub õppimisel teaduslikule lähenemisele, kus õpilane katsetab, otsib kinnitust ning paneb oma avastused kirja. Koroonaviiruse kiirtest on Tamme sõnul lihtsalt üks uus viis, kus avastusõpet rakendada. "Kui me peame tegema testi, siis me teeme testi, aga see on meie ja õpilaste jaoks ka uus õppimise võimalus," ütles Tamm.

Tamm lisas, et ei ole mõtet serveerida testi tegemist kui häirivat ja vastikut protseduuri. "Siis see oskuse omandamine läheb palju keerulisemaks ja pikemaks," ütles Tamm.
Tartu katoliku hariduskeskuse kiri vanematele

Uuendusena oleme Vabariigi Valitsuse toel laiendamas avastusõppe kasutamist meie koolis. Nimelt on järgneva kahe koolinädala jooksul kõigil õpilastel võimalik tutvuda lähemalt Covid-kiirtestidega. Testid saabusid just kooli ja esmaspäeval võime alustada.


Mida uut me õpime?


Õpilased puutuvad kokku järgmiste mõistetega: antigeen, sekreet, testkassett, vatipulk, katsuti, puhverlahus jms.


Õpilased omandavad avastusõppe käigus järgmised oskused:


tunneb ära kiirtesti elemendid ja teab nende otstarvet;


oskab keerutada vatipulka ninasõõrme sisepinnal;


oskab keerutada vatipulka puhverlahuses;


oskab tilgutada puhverlahust testkassetile;


oskab fikseerida tilgutamise kellaaja;


suudab istuda vaikselt 15 minutit ja oodata testitulemust;


tunneb ära positiivse, negatiivse ja kehtetu testivastuse;


teab testi käigus tekkinud bioloogiliste jäätmete käitlemise põhimõtteid.


Testimistunnid toimuvad 3 korda nädalas - E, K, R; algkoolis algusega kell 8.15 ning põhikoolis algusega kell 8.30 vastavalt tunniplaanile.