Teoreetiliselt peaks iga Eesti kool testima alates esmaspäevast kuni kolm korda nädalas kõiki õpilasi ja seda õpetaja juhendamisel. Tegelikult aga on osad koolid valinud oma viisi, kuidas koolipere nakatumist kontrollida.

Delfiga rääkinud direktorite sõnul on tänaseks jõudnud kiirtestid kooli ning info, kuidas juhendada testimist on saadetud nii õpetajatele kui lapsevanematele. Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul ei ole praegu kiirtestimine koolide jaoks kohustuslik. „Koolide testimine on hetkel usaldusmeede, et vältida koolikollete teket. Seda ei ole valitsuse korraldusega kohustuslikuks tehtud," ütles Kersna.