2017. aastal avaldas Helsingin Sanomat loo, milles kasutati Soome kaitseväe signaalluurekeskuse salastatud infot. Leht avalikustas kaitseväe salastatud hinnanguid Venemaa relvajõududele, aga soomlaste endi varustuse tehnilisi detaile.

Juba siis alustas prokuratuur uurimist. Helsingin Sanomati peatoimetaja Kaius Niemi eitas, et leht on kasutanud salastatud dokumente, mida ei oleks võimalik kätte saada avalikest allikatest.

“Me avaldasime selle loo, sest avalikkuses polnud teada, millega sõjaväeluure tegeleb. Avalikustamise olulisust suurendas asjaolu, et parasjagu valmistati ette ka uuendatud luureseadust, mis andis luureorganisatsioonidele juurde ohtralt mõjuvõimu, vähendas kodanike privaatsust ning seadusemuudatuse vastuvõtmine nõudis põhiseaduse muutmist,” vahendas Niemi eile avalikkusele.

Loo ilmumisel illustreeriti seda punaste templitega, millel seisis tekst “Salastatud”. Sanomati tegevuse osas alustati uurimist selgitamaks välja, kas leht tõepoolest avalikustas dokumente, mis riigisaladusega kaetud.

Eile esitas viimaks prokuratuur süüdistuse, leides, et kaks uurivat ajakirjanikku ning üks toimetaja on rikkunud Soome julgeolekuseadust. Uurimise ajal otsiti ühe ajakirjaniku kodu läbi, kuid midagi ebaseaduslikku sealt ei leitud.

Julgeolekuseaduse rikkumise eest ähvardab prokuratuur nüüd kolme ajakirjanikku vanglakaristusega, mille kestvus võib olla neli kuud kuni neli aastat. Kuigi Sanomati peatoimetaja ütles Ylele, et vangistamine on vähetõenäoline, on juhtum Euroopas enneolematu.

“Süüdistus kolme ajakirjaniku vastu on ehmatav. Seejuures pole esitatud kahtlust kuriteo osas minu, peatoimetaja, suhtes, kuigi peatoimetaja vastutab ka juriidiliselt kõige ilmuva eest. Ajakirjandusvabadus ei tähenda ajakirjanduse enda vabadust, vaid avalikkuse ja kodanike õigust informatsioonile. Uuriva ajakirjanduse eeldus on avatud ühiskond,” vahendas Niemi teates.

“Lääneriikides on enneolematu, et kolme ajakirjanikku ähvardatakse oma töö tegemise eest vanglaga. Kuna prokuratuur on teada andnud, et süüdistus valmistatakse ette ka avaldamata jäänud artiklite eest, siis see külvab Soome meedias enesetsensuuri.”