Graafiku vaatamisel tuleb pidada silmas järgnevat:

  • Kõigi koolide puhul on toodud vaktsineerimise osakaal kõigi õpilaste seas
  • Koole on erinevaid, näiteks on mõnes gümnaasiumis ainult 10.-12. klass, mõnes 1.-12. klass. Suur osa koolidest on ainult põhikoolid (1.-9. klass)
  • Õpilaskonna vanuseline jaotus koolis on oluline, sest kuna alla 12-aastaseid praegu ei vaktsineerita, mõjutab kooli vaktsineerimise protsenti palju ka see, kui suure osa moodustavad alla 12-aastased
Jaga
Kommentaarid