Riiklikust tervishoiuinspektsioonist öeldi LSM-ile, et ühes asutuses läks haiguslehele korraga 85 töötajat.

„Praegusel hetkel võib öelda, et riiklik tervishoiuinspektsioon saab palju rohkem avaldusi tööandjatelt, milles palutakse kontrollida haiguslehtede põhjendatust, kui neid oli varem. Võttes arvesse suurt hulka kaebusi, teatab inspektsioon, et avalduste menetlemise aeg võib olla üle kuu. Me kutsume tööandjaid meile teatama, kui avalduse menetlemise ajal on kaebus aktuaalsuse kaotanud ja töötaja on võib-olla hakanud taas oma ülesandeid täitma,” ütles riikliku tervishoiuinspektsiooni esindaja Elīna Ermansone.

Tervishoiuinspektsioon tuletas meelde, et kui avastatakse rikkumisi haiguslehtede väljaandmisel, võidakse arsti kriminaalvastutusele võtta ning määrata trahv 140-1400 eurot.