Teenistuskohustuste täitmisel hukkunud politseinik alustas tööd 2015. aastal patrullpolitseinikuna ning jätkas 2017. aastal Tartu kiirreageerijana.

„Tänane päev on ootamatult toonud meile kõigile väga palju pisaraid. Oleme kaotanud noore, energilise ja politseitööle pühendunud kolleegi, kes oli paljudele eeskujuks oma särava oleku, suhtlusoskuse ja teotahtega," nentis politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ja avaldas siirast kaastunnet politseiniku lähedastele, sõpradele ja kolleegidele.

Esialgsetel andmetel harjutasid kaks meeskonda taktikalist liikumist, mille käigus tulistati sihtmärke. Mõlemat meeskonda juhendasid ja jälgisid laskeinstruktorid. Ühel hetkel sattus üks politseinikest seni teadmata põhjusel ootamatult teise meeskonna tulesektorisse ning sai kolleegi lasust pihta. Meeskonnakaaslased kutsusid abi ja alustasid kohe elustamist, kuid paraku ei andnud see enam tulemust ja politseinik suri sündmuskohal.

„Taktikaline väljaõpe ja laskmiskoolitused on selle meeskonna igapäevase töö osa, kus iga treening algab ohutusnõuete üle kordamisega. Alati on kohal laskeinstruktorid ning samuti parameediku väljaõppega politseinikud, kes oskavad esmaabi osutada,“ sõnas Vaher.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Kairi Kaldoja sõnul on äärmiselt kurb, et niivõrd noor politseinik töökohustuste täitmise käigus hukkus. „Politseinike töö juurde kuulub pidev treening ja koolituste läbimine, kus tuleb võimalikke ohuolukordi läbi katsetada. Selleks on ette nähtud mitmed ohutusnõuded, mille korrektne järgimine peab tagama osalejate turvalisuse. Kriminaalmenetluse käigus selgitame välja, kuidas täpselt sündmused lasketreeningul toimusid ja kas vajalikud ohutusnõuded ning muud reeglid olid nii osalejate kui ka instruktorite poolt täidetud,“ ütles Kaldoja.

Kriminaalmenetlust viib läbi politsei sisekontrollibüroo ja juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.