Pärnu Paikuse koolis on ligi pooled õpilased, kes on üle 12-aastased, vaktsineeritud ning esmaspäevast alustab koolipere kahenädalast distantsõpet. Koolijuhi Anne Kalmuse sõnul oli otsus jätta linna koolid kaugõppele ühine. "Koolijuhid ei ole tervishoiutöötajad, me ei oska riske niimoodi hinnata ja teha kaalukaid otsuseid nii nagu terviseamet," ütles Kalmus. Tema sõnul toimus koolijuhtide, linnavalitsuse ning terviseameti kohtumine rahulikult ja jõuti ühisele kokkuleppele, et koolid tuleb nädalaks kinni panna.

Kalmus pooldab nädalast koolide sulgemist, et vaheaegade järgset mõju veidigi vähendada. "Vaheaeg toob kaasa reisimise, spaades käimise. Kõik ei ole nii ühiselt vastutustundlikud," märkis ta. Kalmuse hinnangul võiks aga peale nädalast kaugõpet hakata iga kooli nakatumise taset individuaalselt hindama.

Seda arvamust jagab osaliselt ka Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi direktor Andres Laanemets. Kusjuures Sütevaka gümnaasium on üks nendest Pärnu koolidest, mis on otsustanud mitte minna kaugõppele. "See ei ole põhjendatud. Kui mõni kool on saanud koroonakoldeks, siis need tuleks kinni panna, mitte kõik koolid ühe puuga," ütles Laanemets.

Praeguse plaani järgi lähevad peale vaheaega kaugõppele kõik omavalitsuse hallatavad koolid ning tavapärast kontaktõpet jätkavad näiteks eraüldhariduskoolid ja riigigümnaasium.

Pärnu Ülejõe põhikooli direktor Margus Veri ütles, et ka tema on varasemalt olnud arvamusel, et kõikide koolide distantsõppele minek ei ole otstarbekas. "See võiks sõltuda ikkagi koolist," ütles Veri.

Koolijuhtide hinnangul on peale kahenädalast kaugõpet esmatähtis saada kontaktõppesse erivajadustega ning algklasside õpilased. "Alati on prioriteet esimene kooliaste, aga esialgu tooks tagasi erivajadustega õpilased ja esimesed klassid. Nad on saanud koolis käia väga vähe," ütles Paikuse kooli direktor Kalmus.

Kooijuht Veri märkis samuti, et kõigepealt hakatakse kaaluma HEV ning algklasside õpilaste kontaktõppesse lubamist. "Infoga, mis on seni tulnud, hakkame edaspidi kaaluma, kas lubada kooli erivajadustega ning esimeste klasside lapsed," sõnas Veri.