Kaitseminister Kalle Laanet kinnitas, et vajadusel saab kaitseväe teenistusse kutsuda ka reservis olevaid parameedikuid, kui parameediku väljaõppega ajateenijatest ja tegevväelastest ei piisa.