Kiirtestimine toimub lihtsa ja lapsesõbraliku kiirtestiga, mida saavad lapsed ise koolipäeva alguses õpetaja juuresolekul teha. „Sarnast süsteemi kasutavad paljud Euroopa riigid selleks, et hoida koolid turvaliselt avatud,“ ütles minister Liina Kersna.

Peale koolivaheaega koolide distantsõppele suunamist ministeerium ei kavanda (v.a Tallinnas, kus 4.8. klassi õpilased lähevad nädalaks distantsõppele). Kui piirkonnas on üldised nakatumisnäitajad väga kõrged ja koolis on palju haigestunuid, on kooli, koolipidaja ning terviseametiga kooskõlastatult ning haridus- ja teadusministeeriumi informeerides võimalik rakendada lühiajalist distantsõpet.

„On arusaadav, et kõrge viiruse leviku tingimustes soovitakse kontakte vähendada, kuid tänasel päeval on palju ka koole, kus suur osa kooliperest on vaktsineeritud ning ei ole põhjust ennetavalt distantsõpet rakendada. Neid klasse, kus vaktsineerituid on palju, ei tohiks distantsõppele saata. Kui siiski on vajalik distantsõpet rakendada, siis tuleks seda aega kasutada nii õpilaste kui ka õpetajate vaktsineerimiseks, et koolikeskkond oleks võimalikult turvaline ja kontaktõpe saaks jätkuda. Haridustöötajatele, kel vaktsiinikuurist on möödas kuus kuud, pakutakse kaitse tagamiseks tõhustusdoose,“ ütles Kersna. „Näeme, et kui koolipere vaktsineeritus on kõrge, siis seal ei ole massilist nakatumist."

Lihtsustatud karantiin

Kiirtestimise kõrval hakkab 1. novembrist koolides kehtima uus lihtsustatud karantiinikord. Vaktsineerimata ja koroonat viimase kuue kuu jooksul mittepõdenud lähikontaktsed õpilased nii koolis, huvitegevuses kui ka noorsootööasutuses peavad jääma koheselt koju ja tegema PCR-testi. Test tuleb teha alates 4. päevast pärast COVID-19 positiivse testitulemuse saanud inimesega toimunud lähikontakti. Õpilane peab olema kodus kuni testi vastuse saamiseni. Vaktsineeritud haigustunnusteta õpilased ei pea testima ega jääma lähikontaktsena karantiini.

Jätkuvalt tuleb tähelepanu pöörata õppehoonete ventilatsioonile, heale kätehügieenile ja järgida kõiki viiruse levikut takistavaid meetmeid, ütles ministeerium. Väga tähtis on võimalusel kasutusele võtta koduklasside süsteem, et õpilased liiguksid koolimajas vähe ringi ning õpilaste omavahelised kokkupuuted oleksid minimaalsed, lisati ministeeriumi pressiteates. "Samuti soovitame planeerida tegevusi õues, hajutada söögivahetundide toimumisaegu ning õppetundide algust. Kuna nakkuse leviku oht on väga kõrge, siis soovitame tungivalt õpetajatel kanda maske ja ka õpilastel tuleks õppehoone üldkasutatavates ruumides maski kanda."

Ministeerium saadab õppeasutustele peagi ka täpsustatud juhise õppetöö läbiviimise kohta.