"Meie leebe suhtumine ei ole meile toonud seda tulemust, mida oleme oodanud, ning Vabariigi Valitsuse korraldusi ei ole täidetud selliselt, nagu ootaks. Tuletame meelde, et me oleme jätkuvas kriisis ja see viirus ei ole kuhugile kadunud. Ehk siis kõik need meetmed, mis on seni rakendatud on väga oluline, et me nendest meetmetest kinni peame. Sellest tulenevalt on Vabariigi Valitsus 25. oktoobril kehtestanud uue korralduse, millega tõhustati maski kandmise kohustust. See tähendab seda, et kõikides avalikes kohtades, kuhu on igalühel ligipääs, on maski kandmine kohustuslik.

Kõikides nendes kohtades, kus küsitakse vaktsineerimispassi või siis läbipõdemistõendit, oli maski kandmine seni nii-öelda rangelt soovituslik. 29. oktoobrist hakkab kehtima uus korraldus, kus ka nendes kohtades, kus küsitakse COVID-i tõendit ehk vaktsineerimispassi või siis läbipõdemistõendit, tuleb kanda ka maski. Me räägime erinevatest meelelahutusüritustest nagu teater, kino, kontsert. Ka siis, kui te olete ette näidanud oma vaktsineerimistõendi, peate te kandma seal maski. See on meie rahva ja iga inimese enda tervise kaitseks.

Kui me vaatame, mida me oleme teinud seni ja mis nüüd muutuma hakkab, siis muutub see, et terviseamet enam ei hoiata. Kui me siiamaani oleme olnud suunavad, see tähendab, oleme inimestega rääkinud lootes, et inimesed on mõistvad ja ettevõtted on mõistvad, siis selle nädala teisest poolest tõhustab terviseamet koostöös politsei- ja piirivalveametiga üle Eesti ühistegevusi, ehk siis tulevad ühisreidid suuremates Eesti linnades.

Me võtame fookusesse kõik need ettevõtted, kes vilistavad kehtivatele piirangutele, ja ka need kodanikud, kes samuti nii käituvad, saavad karistatud.

Kodaniku jaoks tähendab see seda, et kui ta läheb avalikku kohta, on see kaubanduskeskus, toitlustusasutus peaks tal olema kaasas mask ja mitte lihtsalt suu või nina katmise jaoks mingisugune kiirelt võetud ese, vaid see peaks olema meditsiiniline mask või siis poest ostetud kolmekordse kaitsega mask. Ja see peaks olema alati taskus. Samuti peaks olema taskus vaktsineerimistõend või siis läbipõdemise tõend.

Vajalik on see selleks, et mitte sattuda politsei või terviseametiga sõnelusse, et teha oma igapäevatoimetused lihtsamaks. Maski peavad kandma avalikes kohtades kõik, välja arvatud need inimesed, kellel on selleks tervislik põhjus. Meile teadaolevalt on see väga vähestel inimestel. Ja seda tervislikku tõendit saab anda ainult eriarst. Ja kui nüüd sellel inimesel ei ole parasjagu näiteks kaubanduskeskuses politseile või terviseametile ette näidata seda tõendit, siis alustatakse selle inimese suhtes koheselt väärteomenetlust.

See tähendab seda, et kui kohapeal ei suudeta ära tõendada, siis väärteomenetluse käigus on inimesel võimalus tõend tuua. Kui seda tõendit pole, siis inimene saab karistatud. Ettevõtjatele tähendab see seda, et kui nii-öelda COVOD-i tõendi kontrolli ei tehta, kui selgub, et on lubatud inimene toitlustusettevõttesse, aga ei ole küsitud nõuetekohaselt tõendit, siis selle ettevõttega me pikalt ei räägi, vaid me alustame koheselt menetlustoiminguid. Nendeks võivad olla ettekirjutus või koheselt ka väärteomenetlus, mõlemaid rakendame vajadusel paralleelselt, otsustame sõltuvalt rikkumise tõsidusest, aga rikkumine igal juhul vormistatakse.

Neid tegevusi teeme koos politseiga. Meil on suuremad jõud. Toome näite: inimene kõnnib kaubanduskeskuses, tuleb vastu terviseametnik koos politseiametnikuga ja ta pole maski ees. Inimesel palutakse panna mask ette. Kui inimene ütleb, et tal maski pole või ununes maha, siis ta saab ettekirjutuse ja vajadusel ka väärteo protokolli. See tähendab seda, et saab karistada. Kui nüüd inimene ütleb, et ta ei kavatsegi maski kanda, et tal on muud tõekspidamised, siis ta saab mõlemad menetlused korraga, ja kui ta keeldub ka lahkumist, siis viiakse ta sunniga sellest ettevõttest välja. Sellega peab arvestama. Praegu me ütleme välja, et hoiatuste aeg on läbi.

Erinevatest tõendite kontrollimise viisidest: alati peaks olema sellel kodanikul taskus ka isikut tõendav dokument. Seda sellepärast, et ettevõtjal on kahtluse korral õigus küsida isikut tõendavat dokumenti vaktsiinipassile lisaks, ja kui seda dokumenti kodanikul parasjagu ei ole, siis ta kahjuks sinna soovitud kohta minna ei saa. Mis lisandus uue korraldusega? Kui inimene läheb kaubanduskeskusesse ja tal puudub mask, siis tegelikult sellel kaubandusettevõtjal on ka kohustus jälgida seda, et tema ettevõttes ja kaubanduspinnal oleksid inimesed maskis. Kui ta seda kohustust ei täida või ei vii seda inimest sealt ettevõttest välja, siis lisaks sellele, et kodanik saab karistada, saab ka sama ettevõte selle karistuse. Hoolsuskohustust tuleb täita.

Kõik need meetmed ei ole selleks, et inimesi karistada. Neid on tegelikult äärmuslikud meetmed, mida on pigem proovitud mitte rakendada, aga inimesed ei anna valikut.

Laiemalt võiks mõelda, kuulata teadlasi. Toome näiteks selle nädalavahetusel toimunud Vabaduse väljaku sündmuse. Ma tahaksin seal viibinud inimestele, kes hõiskasid neid loosungeid, öelda, et see kõik on väga tore. Aga kui te nüüd satute üks hetk haiglasse ja kui te olete selles kolmandas intensiivravis, siis viimane inimene, kes teie kätt hoiab, on seesama meedik, kelle vastu te seal Vabaduse väljakul hõiskasite. Me peame aru saama, et meie meditsiini toimepidevus on viimase piiri peal."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid